Naoi lá fágtha le cur isteach ar mhaoiniú d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2021

Tá naoi lá fágtha le cur isteach ar Chiste Tacaíochta Sheachtain na Gaeilge. Tá airgead ar fáil ann do chraobhacha Chonradh na Gaeilge agus grúpaí eile pobail le himeachtaí a reáchtáil le linn Sheachtain na Gaeilge 2021, a bheidh ar siúl ón 1-17 Márta. Ní ghlacfar le haon iarratas a dhéanfar i ndiaidh 15 Eanáir 2021. 

Caithfidh an Ghaeilge a bheith ag croí gach imeachta a gheobhaidh maoiniú ó Sheachtain na Gaeilge ach féadfar iarratas ar mhaoiniú a chur isteach le haghaidh imeacht dhátheangach. Ní thabharfar níos mó ná deontas amháin do gach grúpa agus ní mór do na grúpaí a n-imeacht a chlárú ar shuíomh imeachtaí Chonradh na Gaeilge, PEIG. Is féidir maoiniú suas le €250 a lorg ón eagraíocht teanga. 

Bhí Seachtain na Gaeilge faoi lán seoil anuraidh nuair a tháinig an chéad ráig den víreas corónach go hÉirinn. Dúnadh na scoileanna i lár na féile agus faoin am a bhí críoch spleodrach le cur leis an gcoicís mhór Ghaelach bhí na tithe tábhairne dúnta agus an chéad Dianghlasáil i bhfeidhm. 

Ní léir go fóill cén staid ina mbeidh an tír ag tús mhí an Mhárta nuair a chuirfear tús le Seachtain na Gaeilge 2021. 

SCÉALTA EILE