Níos lú ná mí fágtha le cur isteach ar chomórtais liteartha an Oireachtais

Tá níos lú ná ceithre seachtaine fágtha ag filí, drámadóir, agus scríbhneoirí cur isteach ar chomórtais liteartha Oireachtas na Gaeilge. Tá duaischiste €31,000 ann do na comórtais uilig agus réimse leathan rannóg ann.

Is é an 1 Iúil 2023 an dáta sprice d’iontrála ar na comórtais éagsúla: úrscéal, gearrscéal, ficsean d’fhoghlaimeoirí fásta, prós, filíocht, iriseoireacht, greannán, drámaíocht agus eile.

Léifidh painéal saineolaithe litríochta na hiarratais ar fad a chuirfear isteach ar na comórtais agus tabharfar aiseolas “fiúntach luachmhar” ar shaothar na scríbhneoirí.

Tá 15 rannóg ann do scríbhneoirí fásta agus 14 rannóg ann do scríbhneoirí óga –  idir pháistí bunscoile agus mhic léinn ollscoile – agus duaiseanna chomh mór le €3,000 le buachan i gcuid de na rannóga.

Tá duais speisialta ann i mbliana do shaothar a dhéanfaidh cur síos ar athbheochan na Gaeilge ó 1893 go 2023 “leis na buaicphointí sonracha a thit amach le 130 bliain anuas” agus Conradh na Gaeilge ag ceiliúradh 130 bliain a bhunaithe i mbliana.

Is saothar neamhfhoilsithe amháin a ghlacfar leis i ngach comórtas – is é sin le rá nach nglacfar le haon mhír scríofa más rud é gur léiríodh go poiblí cheana é. Tá táille iontrála le híoc le haghaidh gach comórtais agus ní ceadmhach an saothar céanna a chur isteach ar níos mó ná comórtas amháin.

Is féidir cur isteach ar chomórtais anseo.

SCÉALTA EILE