Oíche Chultúir 2020 — rogha imeachtaí Gaeilge

Tá Oíche Chultúir buailte linn arís agus cé go bhfuil an saol ina chíor thuathail le sé mhí anuas, tá an-iarracht déanta ag lucht eagraithe na féile náisiúnta clár leathan imeachtaí a chur ar fáil fud fad na tíre. 

Arís eile, tá na heagrais Ghaeilge agus Ghaeltachta — Ealaín na Gaeltachta, Conradh na Gaeilge, an Údarás na Gaeltachta agus eile — tar éis go leor imeachtaí a eagrú do lucht labhartha na Gaeilge agus do phobal na Gaeltachta. 

Tá clár iomlán na féile ar fáil ar shuíomh idirlín Oíche Chultúir, ach seo thíos ár rogha de na himeachtaí Gaeilge a bheidh ar siúl anocht. 

Gig Oíche Chultúir — Club Chonradh na Gaeilge 

Táthar ar tí Baile Átha Cliath a chur faoi dhianghlasáil leibhéal 3 inniu, ach cuirfidh lucht Chlub Chonradh na Gaeilge fáilte fhíorúil romhat chuig ‘Gig Oíche Chultúir’ a bheidh á chraoladh ar YouTube Premier anocht idir 19.30 agus 21.30. Beidh leithéidí Róisín Seoighe, Junior Brother, TADHG agus ceoltóirí eile Gaelacha i láthair, agus gheobhaidh tú an scéal is deireanaí maidir le hathoscailt an Chlub freisin. Ní gá ticéad a chur in áirithe agus tá tuilleadh eolais ar fáil ar 0833068331. 

Oíche Shóisialta Árann: Ceol agus Amhránaíocht 

Beidh oíche shóisialta ar siúl i Halla Rónán, in Inis Mór in Árainn anocht. Beidh muintir an oileáin ag ceol agus ag gabháil fhoinn, agus beidh fáilte roimh chuairteoirí chun an oileáin páirt a ghlacadh sa scléip chomh maith. Ceol agus amhráin thraidisiúnta an oileáin a bheidh á gcasadh anocht, agus beidh sólaistí ar fáil le linn na hócáide. Is gá ticéad a chur in áirithe don imeacht seo. 

Ceol le Ciara agus a Cairde — Boirche Íochtar 

Tá oíche cheoil eagraithe ag Craobh Bhoirche Íochtar Chonradh na Gaeilge le Ciara Nic Riocaird agus ceoltóirí eile as an áit. Is ar Zoom a bheidh an cheolchoirm seo ar siúl agus beidh deis ag an lucht féachana éisteacht leis an gceol agus ceisteanna a chur ar na ceoltóirí éagsúla a bheidh i dteanna Chéire. Beidh lánfháilte rompu siúd atá ar bheagán Gaeilge páirt a ghlacadh san imeacht seo agus tabharfar eolas faoi fhoghlaim na Gaeilge i gceantar na mBoirche Íochtar. Ní gá ticéad a cheannach. 

Seal le Seanchaí —Dún Garbhán le Gaeilge

Tá baile Dhún Garbhán buailte ar Ghaeltacht na Rinne agus go leor traidisiún Gaelach fós beo sa bhaile agus sa cheantar máguaird. Beidh oíche scéalaíochta ar siúl anocht agus seanchaí as an áit ag inseacht idir fhíorscéalta agus finscéalta a bhaineann le ceantar na nDéise agus ceantair nach é. Beidh an imeacht seo ar siúl ar líne agus tuilleadh eolais ar fáil ó 0834455914. 

Bàrd, File, Bardd — Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Beidh na filí Ifor ap Glyn, Ciara Ní É, agus Peter MacAoidh, a bhíonn ag cumadh filíochta i mBreatnais, i nGaeilge agus i nGàidhlig faoi seach, i láthair ag an imeacht ar líne seo, atá á heagrú ag lucht Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste. Ní gá ticéad a chur in áirithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil ó 02890964180. 

Ceol, amhráin agus damhsa — Tuar Mhic Éadaigh agus Dúiche Sheoighe

Beidh muintir Thuar Mhic Éadaigh agus Dhúiche Sheoighe ag ag ceiliúradh cheol, damhsa agus drámaíocht na háite ag an imeacht ar líne seo. Tiocfaidh ceoltóirí agus amhránaithe as an dá cheantar Gaeltachta le chéile le cultúr agus teanga na háite a cheiliúradh le chéile. 

Oíche Chultúir Ard Mhacha 

Seo an chéad Oíche Chultúir a bheidh san ionad nua Gaeilge, Aonach Ard Mhacha, atá lonnaithe ag an Seamlas i gcroílár an bhaile. Beidh ceolchoirm Ghaelach ar siúl san ionad, agus meascán d’amhráin thraidisiúnta agus nua-aimseartha Gaeilge ann, chomh maith le scoth an cheoil thraidisiúnta ó cheoltóirí as Ard Mhacha. Cuirfear tús leis an oíche ag 19.00. Tuilleadh eolais ó 02837998111. 

Turas Thaobh an Iarthair, Iúr Cinn Trá

Tabharfaidh treoraí slua beag timpeall Thaobh an Iarthair in Iúr Cinn Trá anocht, idir 20.00 agus 21.30. Ríomhfar scéalta agus tabharfar eolas faoin bpictiúrlann, an uachtarlann, an ghrúdlann, an neachtlann, agus an phlandlann atá sa taobh seo den bhaile — ceantar a dtugtaí ‘The West End’ air. Beidh an turas treoraithe thart ar 75 nóiméad ar fad agus beidh oíche sheanchais agus chomhrá ar siúl sa Railway Bar ina dhiaidh. Is gá ríomhphost a chur chuig gaelarasmhicardghail@gmail.com le háit a chur in áirithe roimh ré. 

Caint phoiblí le hÉamon Ó Cuív faoi Thamhain

Beidh an Teachta Dála, Éamon Ó Cuív ag tabhairt cainte ar líne faoin oileán Tamhain amach ó chósta oirthear na Gaillimhe. Ba Ghaeltacht láidir é an t-oileán céad bliain ó shin, agus tá go leor staire ag baint leis. Bhíodh coláiste samhraidh ann fadó agus ba é seanathair an Teachta Dála Uí Chuív, Éamon de Valera, a bhíodh ina phríomhoide ann. Tháinig daoine mór le rá ar nós Ruairí Mhic Easmainn ar cuairt ann freisin. Ní gá ticéad a chur in áirithe ach déantar teagmháil le gaeilgeom@gmail.com le haghaidh tuilleadh eolais. 

Taifeadtaí Cartlainne ó Scoil an Léinn Cheiltigh, Dublin Institute for Advanced Studies 

Rinneadh go leor taifeadtaí de chainteoirí dúchais Gaeilge timpeall na tíre, i bPort Láirge, Corcaigh, Ciarraí, an Clár, Gaillimh, Maigh Eo, Tír Chonaill, agus Contae Lú, idir na blianta 1949 agus 1969 agus tá na taifeadtaí sin i gcartlann fuaime Scoil an Léinn Cheiltigh in DIAS anois. Beidh caint á tabhairt faoi na taifeadtaí seo ar líne ag 16.00 tráthnóna. Déan teagmháil leis an Institiúid más maith leat tuilleadh eolas faoi. 

SCÉALTA EILE