Oireachtas na Samhna 2025 le titim amach cois cuain

Tá sé fógartha go mbeidh Oireachtas na Samhna ag teacht go Béal Feirste ar an bhliain seo chugainn den chéad uair le breis agus 25 bliain. Thug lucht eagartha an Oireachtais le fios go mbeidh an fhéile Gaeilge ag titim amach san ICC i Halla Cois Cuain agus an t-óstán Europa i lár na cathrach.

Rinneadh stocaireacht agus feachtasaíocht láidir le beagnach bliain anuas chun an fhéile ealaíon Gaeilge is fadbhunaithe ar an oileán a thabhairt go dtí an chathair is mó in Ultaibh. Tháinig grúpaí áitiúla Gaeilge le chéile amhail Fáilte Feirste Thiar, Forbairt Feirste, agus Conradh na Gaeilge chun tacú leis an rún seo. Reáchtálfar an fhéile i gcomhar le Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus Visit Belfast chomh maith.

Beidh 2025 ar an chéad bhliain a óstáiltear an tOireachtas i mBéal Feirste ó bhí 1997 ann, bliain amháin sular síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta. Rinneadh an chuid is mó den fhéile a óstáil i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich an bhliain sin de bhrí an teannais pholaitiúil agus na frithfhreagartha féideartha ó dhaoine a bhí i gcoinne an fhéile a bheith ann.

Scéal iomlán eile a bheidh ann ar an bhliain seo chugainn agus an fhéile ag titim amach cúpla slat ó Halla na Cathrach. Comhartha nach beag is é seo go bhfuil fuadar faoi phobal na Gaeilge i dtuaisceart na tíre. Rinneadh an cinneadh seo i ndiaidh forbairtí eile ó thaobh na Gaeilge de ó thuaidh, mar atá an scannán Kneecap, an t-ilpholasaí comharthaíocht dátheangach sa Cheathrú Ghaeltachta, agus an cúrsa oiliúna lán-Ghaeilge, An Mheitheal Meantóireachta.

Chuir stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake Mac Siacais, fáilte is fiche roimh chinneadh Oireachtas na Gaeilge.

“Aitheantas atá sa chinneadh seo go bhfuil clú Bhéal Feirste i mbéal phobal na Gaeilge ar fud na tíre. Gabhaim buíochas ó chroí le Coiste an Oireachtais, le Comhairle Bhéal Feirste agus go háirithe le Terry Curran ón Roinn Pobal a d’oibrigh go dlúth linn chun an t-iarratas a ullmhú,” a dúirt sé faoin chinneadh Oireachtas na Samhna a chur ar bun i mBéal Feirste.

“Deis iontach a bheas ann seo ag Gaeil Chúige Uladh Oireachtas den scoth a óstáil agus a chur in iúl do gach duine go bhfuil borradh úr faoin Ghaeilge agus faoi ealaíona na Gaeilge anseo cois cuain.”

Beidh Oireachtas na Samhna 2025 ar siúl i mBéal Feirste ón 29 Deireadh Fómhair go dtí an 2 Samhain. Ní amháin go meallfaidh an tOireachtas suas le 10,000 duine go Béal Feirste, ach cruthófar deiseanna obair dheonach do Ghaeilgeoirí le linn na féile chomh maith. Cuirfidh seo go mór le feiceálacht agus úsáid na Gaeilge ar bhonn sóisialta sa chathair.

Thug Jack Mac Siacais focal scoir faoin tionchar dhearfach a bheidh ag an fhéile ar phobal na Gaeilge ar fud an oileáin: “Tapaímis an deis.”

SCÉALTA EILE