Oll-Pop Up Gaeltacht agus ceithre imeacht eile

Siamsaíocht ag a 6, Amharclann Chúirt an Phaoraigh, Déardaoin, 15 Márta @ 18:00

Beidh ceol breá le clos in Amharclann Chúirt an Phaoraigh anocht, mar a bhíonn uair sa mhí nuair a bhíonn ócáid rialta Ghael Linn, Siamsaíocht ag a 6 ar bun ann. Is í bean na Gaillimhe, Deirbhile Ní Bhrolcháin a bheidh ina haoi speisialta anocht, ach ní ina haonar a bheidh sí. Á tionlacan, beidh Steve Johnston ar an ngiotár; Tony Trundle ar an bhfidil; agus a neachtanna, Rachel agus Eithne Cunningham, beirt atá le clos ar a halbam, Coinnlíní Ceoil 1, a d’eisigh sí anuraidh. Táim cinnte go mbeidh na hamhráin ón albam le clos anocht, bí ann óna 17:45 nuair a osclófar na doirse!

Pop Up Gaeltachtaí:

Déardaoin, 15 Márta, The Harbour Bar, Bré @ 20:00;

Dé hAoine, 16 Márta, Lána an Dáma, BÁC @ 20:00;

Dé Sathairn, 17 Márta, Highlanes, Droichead Átha, Co. Lú @ 10:30.

Lá mór na nGael é Lá ’le Pádraig, a déarfadh mórán! Bhuel, beidh na Gaeil ag teacht le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh an deireadh seachtaine fada seo, fud faid na tíre! Sea, beidh Pop Up Gaeltacht ag preabadh aníos ar dalladh i gcathracha agus bailte na hÉireann sna laethanta romhainn.

Is i mBré a bheidh macasamhail d’imeacht ar bun tráthnóna inniu. The Harbour Bar an t-ionad, bí ann óna hocht don gcomhluadar agus don gcraic is spraoi.

Dé hAoine beag seo, glacfaidh lucht labhartha na Gaeilge seilbh ar Lána an Dáma, beidh siad ann ina sluaite, agus mé ag súil le bheith sáite ina lár! Níor éirigh liom bheith i láthair anuraidh ag ócáid seo na Féile Pádraig, ach tá cuntaisí faoi cloiste agam ó scata le dhá mhí dhéag anuas! Ní bheidh FOMO orm an babhta seo.

Ar Lá Fhéile Pádraig ansin, beidh deis ag daoine níos óige a bheith mar chuid d’imeachtaí na gluaiseachta seo, mar go mbeidh teacht le chéile don gclann ar fad ar bun i nDroichead Átha, roimh pharáid an lae. Gealltar cupán tae agus císte milis chomh maith le Gaeilge bhreá, fáilte roimh chách! Nach deas an margadh é sin!

Pólca 4, J.M. Reidy’s, Cill Airne, Dé hAoine, 16 Márta @ 22:00

Is ar chuimhní an Oireachtais a dhírím aon uair go gcloisim ceol an bhanna Pólca 4! Cuimhním ar Phádraig Ó Sé ar ardán an INEC, ag soláthar na siamsaíochta do lucht freastail lena chomhbhádóirí ceoil. Is i gCiarraí a bheidh siad, i gCill Airne arís, an deireadh seachtaine seo, ach in ionad eile ar fad. Beidh Pádraig agus Gary O’Brien i J.M. Reidy’s agus aoi-cheoltóirí leo, is iad sin an fidléir Daire Bracken agus Robert Perry, a bheidh ar na cnaguirlisí! Go n-éirí go geal leo.

Rith 2018, Ceann Scríbe le baint amach, Lios Tuathail, Dé Sathairn, 17 Márta óna 12:45

Tá Rith 2018 faoi lán seoil i láthair na huaire! Tá lucht tacaíochta agus aclaíochta ag tabhairt faoi rith ar leith, a thabharfaidh go 13 contae iad, laistigh de 7 lá! Is rith 1,500km atá i gceist agus tá tuairim is 5,000 páirteach san ócáid trí chéile. Cuirfear críoch leis ar Lá ’le Pádraig nuair a bhainfear ceann scríbe amach, is é sin baile Lios Tuathail, i gContae Chiarraí. Tá teachtaireacht speisialta scríofa ag an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn, atá á iompar ar an aistear seo ón gcéad lá, agus is ag críoch an reatha a léifear amach a nóta tacaíochta don slua a bheidh i láthair sa chearnóg sa bhaile, áit a mbeidh ardán agus imeachtaí ar bun!

Seoladh an leabhair The Irish Outlander, Ionad na Scríbhneoirí, Cearnóg Parnell, Dé Céadaoin, 21 Márta @ 18:30

Tá leabhar scríofa ag an mBleá Cliathach, Scott de Buitléir, darb teideal The Irish Outlander. Díríonn an saothar seo ar an tuiscint atá againn ar an mbaile agus ar chomh luachmhar is atá sé dúinn, ach go háirithe mar Éireannaigh. Chaith Scott tamall ag maireachtaint in Nottingham, Sasana, ach do bhog sé abhaile go hÉirinn le déanaí. Is ag tógaint ar a thaithí agus ar a scéal pearsanta féin atá sé sa leabhar seo. Seolfar é in Ionad na Scríbhneoirí, ar Chearnóg Parnell Dé Céadaoin seo chugainn, áit a mbeidh an lucht freastail in ann cóipeanna a cheannach, i bhfoirm leabhair nó in eagrán oiriúnach do Kindle, mar aon le sólaistí a bheith acu! Le bheith i láthair, ní mór teachtaireacht a sheoladh chuig hello@scottdebuitleir.com.

SCÉALTA EILE