Píosa siamsa uait?

siamsa-rnag


CEOL: Tradfest Temple Bar, BÁC / 28 Eanáir – 1 Feabhra

Tá féile thraidisiúnta cheoil Bharra an Teampaill ag ceiliúradh 10 mbliana ar an bhfód. Cuimhnigh air!

Cuireadh tús leis an chéad lá riamh le deis a thabhairt don bpobal scoth na gceoltóirí traidisiúnta agus tíre a chlos, agus chun ardán a chruthú do na ceoltóirí sin, ach go háirithe don chéad ghlúin eile. Tá éirithe leo é sin a dhéanamh go snasta le tamall de bhlianta anuas, agus déanfar arís i mbliana é.

Tá leithéidí Matt Molloy, Arty McGlynn, Liam O’Flynn agus Mícheál Ó Súilleabháin le bheith ós comhair na sluaite ón gCéadaoin seo chugainn ar aghaidh, mar aon leo siúd nach bhfuil ar bhóthar an cheoil chomh fada céanna.

Mar theistiméireacht ar fhorbairt na féile, ní gá ach féachaint ar an bhfás suntasach atá tagtha i líon na dticéad a díoladh.

500 sa bhliain 2005 – cuir é sin i gcomparáid le líon na bliana seo caite: 7,500 sa bhreis ar an bhfigiúir sin.

Beidh na ceolchoirmeacha ar siúl timpeall cheantar Bharra an Teampaill, in ionaid ghalánta nach bhfuil i bhfad óna chéile: Ardeaglais Naomh Pádraig, Ardeaglais Chríost, Halla na Cathrach, Caisleán Bhaile Átha Cliath agus Monarchan na gCnaipí (An Button Factory) ina measc eile.

Seo cúpla sampla dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi na hionaid sin: Cara Dillon; Louise Mulcahy (thuas); Lynched; Beoga; Coda; Danú; Donovan; Hothouse Flowers; Muintir de Barra.

Tá an iomarca le hiad ar fad a ainmniú.

Gheobhaidh sibh liosta ar fad na mbannaí/gceoltóirí, ticéid agus eolas faoi chomórtais ar templebartrad.com.


dysania

CEOL: Craobhchomórtas Scléip, An Clasach, Cluain Tarbh / 24 Eanáir

Cé go mbeidh cathair Bhaile Átha Cliath breac le ceoltóirí traidisiúnta ag deireadh na míosa agus Temple Bar Tradfest faoi lán seoil, tá ceolchoirm nó dhó eile, nach mbaineann go díreach leis an bhféile, eagraithe chomh maith.

Is faoi chúram na heagraíochta Gael Linn i mbliana atá Scléip, comórtas tallainne do dhaltaí iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, a bhíodh á eagrú ag Gaelscoileanna roimhe seo.

Reáchtálfar an craobhchomórtas ámárach (Dé Sathairn) in amharclann Clasach i gCluain Tarbh.

Beidh taispeántas breá d’aisteoireacht, amhránaíocht, ceol agus rince le feiscint, ó scoláirí a thaistealóidh chun na hamharclainne ó fud fad na tíre – ó Dhún na nGall go dtí an Daingean.

Ina measc sin beidh racairí Mhuineacháin, Dysania (thuas).

Bronnfar duaiseanna ar na buaiteoirí sna rannóga éagsúla.


CEOL: Gráinne Holland, Micky McCluskey agus Brendan Mulholland, Bewleys, Sráid Ghrafton / 27 Eanáir

Is gearr go mbeidh Caifé Bewleys ar Shráid Ghrafton ag dúnadh ar feadh seala le go ndéanfar obair athchóirithe air.

Beidh an t-ionad fós ar oscailt áfach Dé Máirt seo chugainn do shraith Ghael Linn, Bewleys ag a 6.

Aíonna na míosa seo ná: Gráinne Holland, Micky McCluskey agus Brendan Mulholland.

Is in amharclann an ionaid, ar an darna hurlár, a bheidh siad i mbun ceoil.


CEOL: Toner Quinn, Little Museum of Dublin, Faiche Stiabhna / 29 Eanáir

Is é Toner Quinn a bheidh ar an gcéad aoi i mbliana sa tsraith cheolchoirmeacha, The Santa Rita Concerts, a bheidh ar siúl i The Little Museum of Dublin.

Beidh fíon de chuid Santa Rita ar fáil roimh an gcoirm i bparlús an mhúsaem Sheoirsigh, áit a gcuirfear agallamh ar Toner os comhair na ndaoine.

Ina dhiaidh sin, faoi sholas na gcoinnle, i ngailearaí an ionaid, a bheidh sé clos, díreach é féin agus a fhidil.


tara-breathnach

DRÁMA: Doonreagan, Taibhdhearc na Gaillimhe / 23, 24 Eanáir
& Amharclann Samuel Beckett, BÁC / 28 – 31 Eanáir

Is i dTigh Dhún Riacháin, i gConamara, a chaith an file agus scríbhneoir Ted Hughes, a leannán Assia Wevill agus a gcuid páistí, cúpla mí de shaoire, ag deireadh na seascaidí.

Ba í Alexandra, nó Shura mar a thugtaí uirthi go geanúil, iníon na beirte.

Ba í Sylvia Plath, a chuir lámh ina bás féin tuairim is trí bliana roimhe sin, máthair leis an mbeirt leanbh eile, Frieda agus Nicholas.

Níor thuig úinéirí reatha an tí an ceangal seo go dtí gur tháinig cuairteoirí chucu, an garraí aníos, i 2005.

Bhíodar ag scríobh leabhair faoi Wevill, agus mhíníodar dóibh go bhfuarthas litreacha a scríobh sí ag an am, le seoladh an tí – Doonreagan House – orthu.

Ba le Ann Henning Jocelyn, scríbhneoir, aistritheoir agus drámadóir ón tSualainn, agus a fear céile, an tigh.

Chuir Henning Jocelyn peann le pár chun dráma faoin dtréimhse sin i saol an leannáin a chumadh.

Pléann an dráma seo leis an gcaidreamh eatarthu. Labhair sí le daoine a raibh aithne acu ar Ted timpeall an ama sin – na filí Séamus Heaney agus Richard Murphy, agus an t-ealaíontóir Barrie Cooke, lena dtuairimí siúd a fháil.

Theastaigh uaithi a thaispeáint sa saothar seo chomh maith gur féidir le timpeallacht tionchar a bheith aici ar fhorbairt an duine agus ar chaidrimh.

Léireofar an dráma, Doonreagan, don dara hoíche as a chéile, anocht in amharclann na Taibhdheirce.

Is iad Daniel Simpson, (a bhí i ról Hughes cheana don gcéad léiriú i 2013), agus Tara Breathnach (thuas), na haisteoirí atá páirteach.

Leanfaidh an rith sa Taibhdhearc go dtí an Satharn; léireofar amach anseo é in Amharclann Samuel Beckett, BÁC, ón 28 – 31 Eanáir.


Tá na buaicphointí siamsa seo á gcur i láthair in éineacht leis an gclár Cormaic ag a Cúig ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Craoltar an mhír shiamsaíochta ar an gclár gach Aoine.

SCÉALTA EILE