Ranganna amhránaíochta le Diane Ní Chanainn agus imeachtaí baile eile

Comórtas — gearrscéalta ag teastáil ón gCultúrlann

Seachtain eile! Comórtas eile! Dírithe ar dhaoine óga atá an ceann seo de chuid na Cultúrlainne arís. Ní dánta atá á lorg an turas seo, ach gearrscéalta. ‘Cairdeas agus Pobal’ an téama agus tá dhá aoisghrúpa gur féidir leo cur isteach air: iad siúd atá idir 6-10; agus 11-14. Tá agaibh go dtí an 17 Aibreán le cur isteach air… scaoil le bhur samhlaíocht agus go n-éirí libh. Gach eolas faoi conas d’iontráil a sheoladh chun bealaigh le fáil ar chuntas Twitter Chultúrlann Mac Adam Ó Fiaich. 

Tráth na gCeist idirghníomhach Ghlór na nGael do theaghlaigh

Is breá liom tráthanna na gceist! Ach mar atá faoi láthair, tá sé deacair freastal ar a leithéid sa bhfíorshaol. Tá a mhacasamhail ar-líne sa treis áfach! Tá tús curtha ag Glór na nGael le sraith a bheidh ar siúl uair sa tseachtain, dírithe ar dhaoine atá ag tógaint a gclainne le Gaeilge. Gach Domhnach ar leathanach Facebook na heagraíochta a bheidh an ócáid idirghníomhach seo ar siúl. Is féidir foirmeacha na bhfreagraí, treoracha agus comhairle theicniúil a aimsiú ar glornangael.ie

— agus cuimhnigh, tá duaiseanna deasa le baint, ina measc dearbhán €150 ó udar.ie

Aclaíocht agus ióga le Ciarán Mac Fhearghusa

Tá an múinteoir ióga agus aclaíochta Ciarán Mac Fhearghusa ag cur físeáin ar na meáin shóisialta chun sinn a spreagadh le bogadh agus le gluaiseacht! Tá sé ríthábhachtach ní hamháin dár sláinte coirp, ach dár sláinte intinne chomh maith, a leithéid a dhéanamh; go háirithe i rith na géarchéime seo. Is ar leathanach YouTube Óga Yoga a bhíonn na físeáin le feiscint, sula scaiptear ar ardáin eile iad. D’fhreastail mé féin ar ranganna Chiaráin roimhe seo, agus mholfainn go hard na spéire é. Tá fios a chúraim go maith aige!

Ranganna amhránaíochta le Diane Cannon

Nach breá an t-amhránaí í Diane Cannon, bhí an t-ádh le lucht leanúna NÓS í a fheiscint ag tús na bliana sa Sugar Club do Ghradaim Cheoil na hirise. Tá sí ag múineadh ranganna amhránaíochta i láthair na huaire, ar líne. Tá dhá chatagóir leagtha amach aici — ceachtanna do dhaoine óga agus do dhaoine fásta (via Zoom). Téir chomh fada le dianecannonmusic.com chun rang nó fiú dearbhán a cheannach! 

Comórtais Ghaeloideachais do dhaoine óga

Má tá daoine óga agat sa bhaile, b’fhiú go mór duit féachaint ar ardáin na heagraíochta Gaeloideachas. Tá comórtais ealaíne don gCáisc acu dóibh siúd atá i naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna. Tugann oifigeach cumarsáide na heagraíochta, Jill McMahon noda ar líne, conas cluasa coinín a dhéanamh, mar aon le crann na Cásca, agus fiú go mór féachaint uirthi. Duaiseanna deasa le buachan chomh maith—  agus dea-scéal, tá síneadh curtha le sprioc na gcomórtas, tá agat go dtí an Chéadaoin seo chugainn 15 Aibreán le cur isteach orthu! gaeloideachas.ie do na sonraí ar fad!

SCÉALTA EILE