Rannóg nua urraithe ag NÓS ag Comórtais Liteartha an Oireachtais

Tá Comórtais Liteartha an Oireachtais ar ais i mbliana chun deis a thabhairt do scríbhneoirí a gcuid saothar a chur chun cinn i measc phobal na Gaeilge. Tá ról lárnach ag na Comórtais Liteartha ó bunaíodh an tOireachtas in 1897. Is í aidhm na gcomórtas scríbhneoirí óga nua a spreagadh le dul i mbun pinn trí dheiseanna a sholáthar do scríbhneoirí Gaeilge ina gcuirtear litríocht agus nua-scríbhneoireacht na teanga chun cinn.

Beidh 32 comórtas ar chlár na bliana seo; díreoidh 18 acu sin ar scríbhneoirí fásta agus cuirfear spotsolas ar scríbhneoirí óga sna 14 cinn eile, idir dhaltaí bunscoile, daltaí meánscoile, agus mhic léinn ollscoile. Glactar le húrscéalta, gearrscéalta, prós, agus filíocht i measc roinnt eile. Is féidir le hiarrthóirí iarraidh a thabhairt ar dhuaiseanna a bhaint lena saothar ach níos fearr ná sin, tabharfaidh moltóirí na gcomórtas aiseolas luachmhar do na scríbhneoirí a chuideoidh leo sna comórtais amach rompu.

Beidh comórtas do scríbhneoirí fásta faoi 30 bliain d’aois, atá urraithe ag NÓS, i measc na gcomórtas úr i mbliana. Déanfaidh na moltóirí scileanna iriseoireachta, cumas scéal a chur in iúl, agus scileanna taighde na scríbhneoirí a mheas. Mar aon le duais airgid, foilseofar saothar buacach an chomórtais seo ar shuíomh NÓS.

Tá duaiseanna bainte ag scríbhneoirí mór le rá ag na comórtais sna blianta atá imithe tharainn, mar atá Alan Titley agus a phíosa An Buachaill Báire, Aifric Ní Scolaí agus Greim, agus Seán Ó Dubhchon le Faoiseamh Ón gCiúnas. Cuirfear leis na hainmneacha speisialta seo faoi dheireadh na bliana agus an tOireachtas ag dúil le 300 iontráil nó níos mó.

Is é an 1 Iúil 2024 spriocdháta na n-iontrálacha. Fógrófar na buaiteoirí agus bronnfar na duaiseanna le linn Oireachtas na Samhna a bheidh ar siúl i gCill Airne ón 30 Deireadh Fómhair go dtí an 3 Samhain 2024. Is féidir tuilleadh eolais faoi na comórtais uile a fháil anseo.

SCÉALTA EILE