RAVELÓID ar athlá

Rinneadh an cinneadh ar maidin mórfhéile na Gaeilge, Ravelóid, a chur ar athlá agus í an reáchtáil ar an bhliain seo chugainn nó le linn an tsamhraidh, 2018.

Bhí an fhéile beartaithe don 10-11ú Meitheamh 2016 ag Caisleán Ard Giolláin, Baile Brigín, Contae Bhaile Átha Cliath ach tá sí anois curtha siar.

Tá ráite ag Tomaí Ó Conghaile, Cathaoirleach Ravelóid agus eagarthóir na hirise seo, thar ceann Bhord Stiúrtha na féile gur le “croí trom” a rinneadh an cinneadh an fhéile a chur siar.

Is mar gheall ar ardú ollmhór a tháinig ar na costais a leagadh amach ag tús 2015 is éigean an fhéile a chur ar athlá.

“Tháinig na costais ardaithe seo aniar aduaidh ar an Bhord agus tá obair mhór curtha isteach le cúpla seachtain anuas ionas go leanfadh an fhéile ar aghaidh le linn 2016,” ar Tomaí.

“Ar an drochuair, ní leor an díolachán atá gnóthaithe ó thicéid faoi láthair chun na dúshláin nua seo a shárú.”

Ghabh díograiseoirí Ravelóid leithscéal as aon díomá a chothaíonn an cealú seo agus dúirt siad go n-aisíocfar gach duine a bhfuil ticéad ceannaithe acu sa tseachtain seo amach romhainn.

Ghabh siad buíochas chomh maith le cách a thug cabhair, comhairle agus tacaíocht don fhéile le bliain anuas, go háirithe Éire 2016, RTÉ 2fm, Roinn na Gaeltachta agus Comhairle Contae Fhine Gall.

Cé nach mbeidh an fhéile ar siúl i mbliana, dúirt Tomaí le NÓS go bhfuil coiste Ravelóid iomlán tiomanta don fhéile.

“Tá dea-thoil shuntasach léirithe do Ravelóid i measc an phobail, in Éirinn agus thar lear, a chruthaíonn go bhfuil éileamh mór ann le haghaidh féile chomhaimseartha cheoil as Gaeilge.”

Beidh Bord Stiúrtha Ravelóid ag féachaint ar dháta eile amach romhainn don mhórfhéile Ghaeilge.

Ní anois, ach beidh an Ravelóid linn!

SCÉALTA EILE