5 Ghearrscannán Gaeilge

Beidh 5 cinn de ghearrscannáin a bhain áit amach ar ghearrliosta an Oireachtais do ‘Gearrscannán na Bliana’ á dtaispeáint ag ócáid bhronnta na nGradam Cumarsáide 2016 in Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh, Dé hAoine, an 13ú Bealtaine, ó 3-5in.

Seo an chéad uair ag an Oireachtas a leithéid de chomórtas a reáchtáil agus is léir ón 15 iarratas a cuireadh isteach chucu i mbliana go bhfuil an-éileamh ar a leithéid.

Ar na scannáin a bheas á dtaispeáint tá 1916 – An Bheirt ón Rinn le RoseAnn agus Catherine Foley; Snámh in aghaidh Easa le Mícheál Ó Conghaile agus Meangadh Fíbín; Scíth an Taistealaí le hAodhán Ó Maoileoin agus Seán Mac Cárthaigh; Eadrainn féin le Mairéad Kiernan agus Daithí Ó Cinnéide, agus Ailiu Iarth na n-hErend le Dónal Ó Céilleachair, bunaithe ar dhán an fhile Aimhirgin, an chéad dán Gaeilge riamh, a deirtear.

Deis atá ann do scannánóirí a gcuid saothair a chur i láthair phobal na meán Gaeilge.

I mbliana, an chéad bhliain a bhronnfar duais ar ghearrscannán ag na Gradaim Chumarsáide, bhí saoirse iomlán ag na hiarrthóirí ó thaobh seánra, téama agus buiséid de.

Beidh na 5 ghearrscannán á dtaispeáint ó 3in – 5in, sula gcuirfear tús leis an mórócáid bhronnta ag 6.30in.

Seo an dara bliain as a chéile a bhfuil rannóg sa bhreis curtha le Gradaim Chumarsáide an Oireachtais.

Oireachtas

Anuraidh cuireadh tús le Réalta Óg na Bliana, a thugann aitheantas dóibh siúd den ghlúin óg atá ar thús cadhnaíochta in earnáil na meán.

Amárach, Déardaoin, an lá deireanach a bheidh deis ag an phobal mhór vóta a chaitheamh ar son na réaltaí óga is fearr leo.

Idir an dá linn, caithigí súil ar bhlaisín de Scíth an Taistealaí le hAodhán Ó Maoileoin agus Seán Mac Cárthaigh.

Más spéis leat a bheith i láthair ag an taispeáint Dé hAoine, téigh i dteagmháil le louise@antoireachtas.ie

Tá míreanna de gach gearrscannán le feiceáil ar shuíomh an Oireachtais.

Gach rath ar na scannánóirí, ar na réaltaí óga agus ar an uile dhuine atá ainmnithe ar ghearrliostaí na bliana seo! HUP!

SCÉALTA EILE