Amharc air seo!

Agus maoiniú suntasach curtha ar fáil do scannánóirí agus drámadóirí na Gaeilge tríd an scéim nua Cine4 ar na mallaibh, tá áthas orainn an scéal a scaipeadh faoin spreagadh mór atá i ndán d’earnáil na scannánaíochta Gaeilge ó thuaidh i réimse na faisnéise.

‘Amharc’ is teideal don scéim atá dírithe ar mhórléirithe faisnéise ar shaol agus ar dhéantús na n-ealaíon sa lá inniu.

Tá sé mar sprioc ag an scéim mórshaothair a chruthú a chuirfidh le saibhreas sceideal BBC Gaeilge agus TG4, agus a bheas ar taispeáint in amharclanna agus i bpictiúrlanna.

Cé go mbeidh gach réimse ealaíne san áireamh, tabharfar tús áite do shaothar comhaimseartha agus cuirfear san áireamh saothar staire a bhfuil cóiriú agus tábhacht chomhaimseartha leis chomh maith.

Beidh béim ar chóiriú agus ar scéalaíocht atá cruthaitheach nuálach ach a bhfuil modh scéalaíochta ann a mheallfaidh lucht féachana leathan chuige.

£150,000 a bheidh sa phota maoinithe don chéad séasúr den scéim seo agus leis sin táthar ag súil le dhá thogra a mhaoiniú.

Tá féidearthachtaí mar sin ag comhlachtaí léirithe tuilleadh maoinithe a fháil ó fhoinsí eile chun cur leis an togra.

Beidh an scéim á riar ag CCG i gcomhpháirtíocht leis na craoltóirí BBC an tuaiscirt agus TG4 agus ba chóir go gcomhlíonfadh na tograí seo tosaíochtaí agus aidhmeanna an CCG agus na gcraoltóirí.

Tá go 1 Meán Fómhair le smaointe a chur faoi bhráid an Chiste Chraoltóireachta Gaeilge!

Gach rath ar na scannánóirí agus tá muid ag súil go mór le toradh iontach na scéime seo a fheiceáil ar ár scáileáin amach anseo!

Tuilleadh eolais faoi ‘Amharc’ anseo.

SCÉALTA EILE