‘An Cailín Ciúin’ le cur chun cinn chuig na hOscars ag IFTA

Ta an scannán An Cailín Ciúin, a bhfuil moladh agus gradam faighte aige i gcóngar is i gcéin ó eisíodh níos luaithe i mbliana é, le cur chun cinn mar iontráil na hÉireann i rannóg na scannán idirnáisiúnta is fearr ag Gradaim an Acadaimh (‘Na hOscars’). Is é seo an tríú bliain as a chéile a bhfuil scannán ón scéim CINE4 roghnaithe ag IFTA le cur chun cinn chuig na gradaim.

Tá An Cailín Ciúin bunaithe ar an ghearrscéal ardmholta Foster le Claire Keegan, agus dráma casta, cigilteach is ea é faoi theacht in aois a dhéanann iniúchadh ar cheisteanna teaghlaigh, neamairt agus cumha trí shúile a phríomhcharachtair óig. 

“Is mór an onóir dúinn go bhfuil An Cailín Ciúin roghnaithe d’iontráil na hÉireann don 95ú Gradaim an Acadaimh sa chatagóir Fadscannán Idirnáisiúnta is Fearr. Ár mbuíochas ó chroí le IFTA agus a choiste roghnúcháin. Chreideamar i gcónaí sa smaoineamh go bhféadfadh scannán Gaeilge seasamh gualainn ar ghualainn le scoth na scannánaíochta domhanda agus mothaímid chomh bródúil as a bheith ag déanamh ionadaíochta thar ceann ár dtír agus ár dteanga ar an mbealach seo.

“Ba mhór an phribhléid é Foster le Claire Keegan a chur in oiriúint don scáileán mór agus ní féidir linn fanacht lenár scannán a chur os comhair baill den Acadamh agus An Cailín Ciúin ag leanúint lena leathadh amach ar an ardán idirnáisiúnta. Ní bheadh aon chuid de seo indéanta gan fís TG4, Fís Éireann agus Údarás Craolacháin na hÉireann a chomh-mhaoinigh an scéim cheannródaíoch Cine4, a bhfuil glúin nua de scannáin Ghaeilge cruthaithe aige atá á aithint ar fud an domhain,” a dúirt Colm Bairéad, stiúrthóir an scannáin.

Is é An Cailín Ciúin an chéad fhadscannán ficsin de chuid Choilm. Bronnadh Gradam an Grand Prix don scannán is fearr air ag féile Berlin. Ba é an chéad scannán a taispeánadh ag Féile Scannán Bhaile Átha Cliath níos luaithe i mbliana agus bronnadh gradam don scannán Éireannach is Fearr agus Duais an Lucht Féachana air.

Thug an scannán Gaeilge an chraobh leis sa gcatagóir ‘An Scannán Is Fearr’ ag na Gradaim IFTA i mí an Mhárta – an chéad uair a bhuaigh scannán Gaeilge an duais mhór i stair na ngradam. Ocht ngradam ar fad a bronnadh ar An Cailín Ciúin ag an ócáid sin: an gradam don Stiúrthóir is Fearr ar Cholm Bairéad; gradam don Aisteoir Mná is Fearr ar Catherine Clinch; an gradam don Chineamatagrafaíocht is Fearr ar Kate McCullough; an gradam don Eagarthóireacht is Fearr ar John Murphy; an gradam don Dearadh Léirithe ar Emma Lowney; an gradam don Cheol is Fearr ar Stephen Rennicks; agus gradam an ‘Rising Star’ ar Cholm Bairéad.

Tá an scannán fós sna pictiúrlanna in Éirinn agus sa Bhreatain, agus caitheadh os cionn €800,000 in oifig na dticéad go dtí seo. Tá sé ar taispeáint freisin sa Nua Shéalainn agus beidh sé á eisiúint i mí Mheán Fómhair san Astráil, chomh maith le bheith ar taispeáint ag féilte scannán idirnáisiúnta eile sa Téaváin, áit ar bronnadh Gradam an Lucht Féachana air ag Féile Scannán Taipei, i Hong Cong agus Féile Scannán Sydney.   

SCÉALTA EILE