Banlaochra oibre i ndráma corraitheach Brasaíleach

Que Horas Ela Volta? (The Second Mother) – 15


Scríofa agus stiúrtha ag Anna Muylaert, is scéal é seo faoi choimhlintí teaghlaigh, caidreamh máthar agus iníne, agus a bhfuil cúrsaí aicme ina chroílár.

Blianta ó shin d’fhág Val a ceantar dúchais Pernambuco in oirthear na Brasaíle ina diaidh le haghaidh a thabhairt ar chathair São Paulo, áit ar éirigh léi fosaíocht a fháil mar bhean a’ tí agus feighlí leanaí le teaghlach mór airgid.

Cé go gcothaíonn sí caidreamh deas le Fabinho, déagóir 17 d’aois a d’fhás aníos le Val, áiríonn sí uaithi a hiníon féin, Jéssica, ar fhág sí í faoi chúram a hathar agus í óg.

13 bliain ar aghaidh, faigheann Val glaoch ó Jéssica ag rá go bhfuil sí ag iarraidh cur isteach ar chúrsa ailtireachta in ollscoil de chuid São Paulo agus iarrann sí cead teacht chun cónaí léi.

Ach, níl aon tuiscint ag Jéssica ar rialacha an tí agus tugann sí neamhaird ar na struchtúir atá curtha i bhfeidhm.

Cuireann sí ina luí ar Val go bhfuil sí mar a bheadh saoránach den dara grád ann – rud a chuireann olc ar an bheirt – ach is corraitheach an toradh ar an anailís teaghlaigh seo a chuireann casadh úr ar scéal coitianta.

Spéisiúil nach é Que Horas Ela Volta? (Cá huair a bhfillfidh sí?) an teideal céanna a bhí ag an scannán ón chéad lá.

A Porta da Cozinha (Doras na Cistine) a cuireadh ar an chéad script scannáin – a bhí bunaithe ar ghogamán a thug aire do mhac an stiúrthóra agus a chónaigh sa teach leo – agus is é The Second Mother an leagan Béarla atá air.

Taispeánadh an scannán seo don chéad uair i mbliana ag Féile Scannán Sundance in Utah SAM, áit ar bronnadh duais aisteoireachta an Ard-Ghiúiré ar Regina Casé agus Camila Márdila, Val agus Jéssica faoi seach.


Tá The Second Mother ar eisiúint theoranta. Déan teagmháil le do phictiúrlann áitiúil le fáil amach an bhfuil sé ar taispeáint acu.

SCÉALTA EILE