Beirt Bhithiúnach V Amanda Knox

“Foxy Knoxy”.

Tá a fhios agat cé hí.

Déarfainn gur beag duine a bhfuil an scór bliain bainte amach acu nár chuala iomrá ar an Mheiriceánach óg, Amanda Knox, a fuarthas ciontach i ndúnmharú Meredith Kercher.

Iníon léinn ab ea Meredith a bhí ina cónaí san árasán céanna le Amanda in Perugia na hIodáile agus iad beirt i mbun staidéir.

In 2007 ciontaíodh Amanda agus Raffaele Sollecito, a bhuachaillchara ag an am, mar aon le Rudy Guede, atá fós i bpríosún, as Meredith a dhúnmharú in árasán na beirte.

Ba scéal é a mhúscail spéis ar fud an domhain.

Rinneadh ceiliúrán míchlúiteach de Amanda Knox.

Bhí an cháil amuigh ar “Foxy Knoxy” gur sádaí agus foghlaí gnéis í agus gurbh í an ceann feadhna í in imeachtaí uafásacha na hoíche úd a d’fhág Meredith Kercher marbh.

Agus píosaí den scéal á ríomh sna meáin gach lá, caithfidh mé a admháil gur shíl mé féin go raibh Amanda ciontach.

Shíl na cairde s’agam, mar a shíl go leor ag an am, go raibh sí ciontach.

Thug muid breithiúnas ina leith bunaithe ar an mhéid a bhí á rá fúithi.

Thug muid tús áite do scéal a bhí fíorspéisiúil, beag beann ar na fíricí agus ar an fhírinne.

Thar aon ní eile, b’fhéidir, léiriú atá sa scannán faisnéise seo ar Netflix go mbíonn an fhírinne curtha as a riocht ag na meáin agus gur beag an tuiscint atá againn, i ndáiríre, ar dhaoine a bhíonn le feiceáil trí lionsa na meán.

Cuireadh Amanda Knox inár láthair mar bhithiúnach míchlúiteach, gan de locht uirthi-se as ach í a bheith óg, soineanta, i ngrá agus gan chiall, b’fhéidir.

Anois, beagnach 10 mbliana i ndiaidh na heachtra, is duine eile ar fad an fíorbhithiúnach, de réir an scannáin fhaisnéise.

Agus tá fianaise go bhfuil an lucht féachana ag teacht leis an bhreithiúnas sin le fáil ar Twitter le roinnt laethanta anuas.

nick

Bhíodh Nick Pisa, a bhí ag obair leis an Daily Mail, ag briseadh scéal i ndiaidh scéil faoi chás Amanda Knox.

Iriseoir cíocrach é a dtagann a ego uaibhreach chun solais gan náire le linn an scannáin.

Dar le Pisa, tá sé chomh pléisiúrtha céanna a ainm a fheiceáil ar chéad leathanach pháipéar nuachtáin agus atá sé gnéas a dhéanamh.

mig

Caitear amhras chomh maith sa scannán ar Giuliano Mignini, ionchúisitheoir agus bleachtaire a bhí i mbun an cháis.

Ag tús an chláir, deir sé gur thaitin Sherlock Holmes riamh leis.

Cuirtear i láthair é mar fhear a shamhlaíonn é féin mar a bheadh Holmes ann.

Is minic é ag siúl na sráideanna go machnamhach agus slómó in úsáid.

Tchítear píopa ina bhéal san ábhar cartlainne a taifeadadh nuair a bhí na himscrúduithe lochtacha á ndéanamh ar an árasán laistigh inar thángthas ar chorp Meredith.

Thuill Mignini clú agus stádas nua dó féin mar gheall ar an chás, rud a thaitin go mór leis.

Admhaíonn sé an méid sin.

Ba mhór aige strainséirí a bheith ag déanamh comhghairdis leis tráth a ciontaíodh an bheirt ógánach, Amanda agus Raffaele.

An raibh sé féin meallta ag an scéal fíorspéisiúil seo, a bhí iomlán gann ar fhianaise?

Seans go raibh, más fíor d’insint Netflix.

Is fiú do dhuine ar bith atá eolach ar chreatlach chás Amanda Knox súil a chaitheamh ar an scannán seo, ach tá laigí ann, cinnte.

Níor thaitin stíl dhrámatúil na n-agallamh liom, agus tá sé gann ar eolas a bhain leis an triail féin.

Is í Amanda a tharraingíonn aird ar Meredith, atá ligthe i ndearmad sna himeachtaí seo.

Ní féidir a rá go bhfaightear aon eolas nua faoi Meredith.

Seachas preasócáidí ón am agus abairt bheag amháin óna máthair, ní chluintear faic óna muintir.

Ag deireadh an chláir, mhothaigh mé go raibh go leor ceisteanna fós gan freagairt.


SCÉALTA EILE