Good Vibrations

Is iomaí scannán a rinneadh go dtí seo ar thuaisceart na hÉireann aimsir na dTrioblóidí.

Is rí-annamh áfach, má tharla sé riamh, nach raibh an fhulaingt, an fuath, is an foréigean mar chroílár na scannán siúd.

San iarracht seo ón bhfoireann lánúine Lisa Barros D’Sa agus Glenn Leyburn tugtar súil eile dúinn ar shaol is ar mhuintir Bhéal Feirste le linn na laethanta dorcha sin.

Léirítear in Good Vibrations fíorscéal Terri Hooley (Richard Dormer) agus é ag treabhadh leis go diongbháilte chun réabhlóid cheoil a chothú agus cogadh cathartha fiáin ag titim amach thart timpeall air.

Feirsteach is ea Hooley agus fear é atá faoi gheasa ag cumhacht an cheoil ó bhí sé ina ghasúr.

Tuigtear dó an chaoi gur féidir leis an gceol comhphobal a chruthú, i measc an aosa óig ach go háirithe, is tá sé tiomanta a leithéid de mhuintearas a spreagadh ina chathair dhúchais.

Dá dheasca sin, cuireann sé gach a bhfuil aige isteach ina shiopa ceoil, Good Vibrations, agus an lipéad ceoil a ghabhann leis.

Lóchrann dóchais is ea siopa Terri d’ógra an Tuaiscirt agus de réir a chéile tagann bannaí óga chuige ag lorg cabhrach.

Cé go bhfuil foréigean is gruamacht na dTrioblóidí mar chúlra ag an scéal i gcónaí, nochtar dúinn taobh eile de shaol Bhéal Feirste na 70í.

Feictear aos óg na cathrach ag teacht le chéile i mbeáir is i gclubanna punc-rac, ag ól, ag screadaíl agus ag damhsa le chéile.

In ainneoin na n-urchar is na mbuamaí lasmuigh, d’fhéadfadh aon chlub punc ar domhan a bheith i gceist laistigh.

Níl Caitlicigh ná Protastúnaigh le feiceáil. Díreach puncaí.

Ní laoch gan smál atá curtha os ár gcomhair sa scannán seo áfach. Is duine paiseanta is spleodrach é Terri Hooley ach bheifeá scanraithe ag cé chomh mífhreagrach agus místuama is atá sé.

Éiríonn go sár-mhaith le Richard Dormer daonnacht is lochtanna Hooley a chur trasna. Dáiríre, seachas teip ghlan Dylan Moran blas Bhéal Feirste a shealbhú, éiríonn go maith leis an bhfoireann aisteoirí ar fad.

Ar ndóigh, is é Dormer príomhaisteoir an scannáin ach d’fhéadfá a rá go bhfuil an fuaimrian féin mar chomhréalta aige.

Idir ghiotaí raidió, ghigeanna ceoil agus mhodhanna eile, báitear thú i bpunc-rac na linne ó thús deireadh le leithéidí Rudi, The Outcasts, The Undertones agus Stiff Little Fingers.

Is tríd an gceol féin a thagann buachphointí móra an scéil chomh maith, rud a bheidh soiléir is tú ag troid go tréan in aghaidh deora bróid agus Teenage Kicks le cloisteáil ag éalú as ár na hÉireann is ag sroicheadh lucht éisteachta an domhain mhóir don chéad uair.

Cé gur scéal é atá bunaithe ar obair shaoil charachtar mór Bhéal Feirste tá níos mó ag baint leis ná sin. Ní scannán é seo faoi bhannaí ná amhráin mhóra ach an oiread. Ábhar i bhfad Éireann níos tábhachtaí atá i gceist.

Taispeántar dúinn in Good Vibrations nár chaill pobal Bhéal Feirste a dhaonnacht, a dhóchas ná a sprid riamh, fiú amháin le linn a laethanta ba thragóidí.

Má tá aon tuiscint agat ar uafás na dTrioblóidí rachaidh an scannán seo i bhfeidhm go mór ort.

SCÉALTA EILE