Easpa spáis sa ‘Room’ seo

Tá mórán cainte déanta faoin scannán Room le déanaí, scannán atá bunaithe ar úrscéal Emma Donoghue a spreagadh ag cás Fritzl, go háirithe scéal an bhuachalla óig Felix a chaith a chéad chúig bliana i ngéibheann i siléar san Ostair.

Tá an scannán á lua go tréan leis na mórghradaim Oscar a bheidh linn ag deireadh na míosa seo chugainn agus is iomaí duais go dtí seo atá bainte ag na príomhaisteoirí Brie Larson agus Jacob Tremblay.

Is éard atá ann ná an bheirt charachtar Ma agus Jack i ndomhan beag “room” áit a bhfuil “table” agus “chair” – aithnítear nach bhfuil aon alt roimh na hainmfhocail seo.

Do bhuachaill beag an scéil, níl i gceist leis an domhan ach an seomra seo.

Míníonn Ma dó go bhfuil difear idir an seomra agus saol mór timpeall orthu, atá le feiceáil ar an teilifís, ach saol é seo nach ann dó i bhfírinne, dar le Jack.

room

Tá Old Nick á gcoinneáil i seomra bídeach nach bhfuil mórán thar bhunriachtanais an tsaoil ann; leithreas, cith, agus fearas cócaireachta.

Déantar léiriú cumasach ar mhothúcháin na beirte seo agus iad i mbraighdeanas (captivity) ach níl ach scáil de charachtar Old Nick ann.

Ní dhéantar aon scagadh ar a charachtar agus cé go ndearnadh seo d’aon ghnó braithim mar locht ar an scannán é.

Cé gurb é cúis a mbraighdeanais is ar éigean a thuigimid aon rud faoi.

Feictear an chaoi a dtugann máthair faoi aire a thabhairt do ghasúr beag i suíomh uafásach dúshlánach mar seo.

Pléitear ceisteanna eile sa bhreis ar an mbraighdeanas ann, ceisteanna leithne móra seachtracha faoin ngrá agus faoin maithiúnas.

Déantar ionramháil an-suimiúil ar an tuiscint a bheadh ag intinn óg ar dhomhan mór atá taobh amuigh de bhallaí cúnga a thaithí, rud a bheadh inchurtha, seans, le ligeann don ghnáthdhuine againn iarracht a dhéanamh tuiscint a fháil ar cad is síoraíocht nó infinideacht ann.

Tá Lenny Abrahamson i mbun stiúrach don scannán seo agus cé go bhfuil rian dá shean-ton agus dá láimhseáil féin le brath air measaim nach ligtear scód leis toisc ábhar an scannáin, is féidir.

Measaim gurbh fhearr go mór a chuid scannán Adam & Paul, Garage, agus What Richard Did, (fágfaimid seafóid Frank as an áireamh).

Measaim gur locht é ar an scannán seo nach bhfuil blas an hipear-réalachais úd ar an gceann áirithe seo.

Arís eile seans gur thaitin scáthán ar Éirinn na scannán eile níos mó liom chomh maith.

Tá an caidreamh idir an bheirt is lárnaí i Room tuisceanach, caolchúiseach agus iomlán inchreidte.

Ainneoin sin tá cuid den scéal féin nach bhfuil chomh hinchreidte céanna.

Is éasca a thuiscint go bhfuil an scannán á lua leis na Oscars, ach nílim féin cinnte an bhfuil sé ar an gceann is fearr.

Tá caighdeán ard ann gan amhras ach é gan a bheith chomh maith céanna le scannáin eile de chuid Abrahamson, ná go deimhin scannáin mhóra eile atá amuigh faoi láthair.


Cliar: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, Sean Bridgers, Tom McCamus, William H Macy

Fad: 117 nóim 

SCÉALTA EILE