Físeáin NÓS le taispeáint ag féile Underground Cinema

Taispeánfar dhá fhíseán de chuid Fhíseáin NÓS ag féile Underground Cinema an mhí seo chugainn. Taispeánann lucht Underground Cinema gearrscannáin ar bhonn míosúil sa Royal Marine Hotel i nDún Laoghaire, agus fógraítear gearrliosta do Ghradaim Underground Cinema níos deireanaí sa mbliain. 

Beidh dhá fhíseán a rinne stiúrthóir físeán NÓS, Gráinne Holland, á dtaispeáint ag an gcéad seisiún eile — Siopa Harry agus Ag Tógáil na Todhchaí: Glór na Móna. Beidh na scannáin á dtaispeáint ar líne agus ní san óstán mar is gnáth mar gheall ar na srianta in aghaidh an víris chorónaigh. 

Beidh dhá fhíseán a rinne stiúrthóir físeán NÓS, Gráinne Holland, á dtaispeáint ag an gcéad seisiún eile — Siopa Harry agus Glór na Móna. Beidh na scannáin á dtaispeáint ar líne agus ní san óstán mar is gnáth mar gheall ar na srianta in aghaidh an víris chorónaigh. 

“Tá mé ar bís gur roghnaíodh na físeáin seo. Is onóir iontach atá ann a bheith ábalta cuidiú le daoine eile scéalta s’acu a insint ar bhealach físiúil agus ealaíonta agus bíonn teachtaireacht láidir, dhearfach acu uilig. Ní bheadh muid ábalta seo a dhéanamh gan an maoiniú ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge,” a dúirt Gráinne. 

Fógrófar an gearrliosta do na gradaim an mhí seo chugainn, agus bronnfar na gradaim ag searmanas speisialta sa Royal Marine Hotel i mí na Nollag. 

SCÉALTA EILE