Imeall-charachtair iontacha Marvel

Dúirt duine liom ar na mallaibh gurb é Snape an carachtar is ansa leis sa tsraith chlúiteach scannán Harry Potter. Spreag seo comhrá den scoth sa teach agus díospóireacht fhíochmhar i dtaobh na gcarachtar is fearr sna mórshraitheanna scannán. Ar an drochuair, is iad na mórcharachtair a bhíonn in uachtar i gcónaí sa phlé seo, rud a mbeifí ag dúil leis.

Ach nuair a chuirtear an cheist chéanna agus coinníoll i bhfeidhm nach féidir na príomhcharachtair a roghnú, bíonn catalyst ceart comhrá agat. 

Smaoinigh ar na scórtha, nó, go deimhin, na céadta pearsana, laochra, frithlaochra, bithiúnach agus comhghuaillithe, agus go leor eile nach iad, a thagann chun solais idir Harry Potter, Lord of the Rings, Star Wars, Batman srl. 

‘Imeall-charachtair” a thugaim féin orthu, nó ‘fringe characters’ a bheadh orthu i sacs-Bhéarla an lae inniu.

Cuirimis na príomhcharachtair, na Harry Pottereanna, Luke Skywalkeracha, agus na Frodo Baggúna ar leataobh; fágaimis iad siúd a bhíonn ar phóstaer an scannáin ar lár agus dírimis isteach orthu siúd a thiteann síos an liosta cléire; tagann réalta nár aithníodh roimhe seo chun solais. 

Seans nach dtugtar daofa ach bomaití beaga, ach fágann siad lorg láidir ar an scéal ar bhealach éigin speisialta i gcónaí.

Níl aon amhras ann ach gurb í ollsraith Marvel agus na Avengers atá anois ar thús cadhnaíochta agus ollsraitheanna scannáin á bplé. 

Tá breis agus deich mbliana imithe ó líon Robert Downey Jnr bróga móra Tony Stark in Iron Man (2007) agus ó shin amach tá 20 scannán in ollchruinne Marvel curtha ar an scáileán mór; iad ar fad fite fuaite lena chéile agus iad ag tógáil, beagán ar bheagán, ar chnuasach ceannasach carachtar agus ollinsint a thiomáin muid chomh fada le mór-eipic na bliana seo, Avengers: Infinity War.

Mar sin, cérbh iad na mórcharachtair nach príomhcharachtair iad? Cérbh iad na laochra agus na fophearsanra is mó a chuaigh i bhfeidhm orm ó bhí mé in aois scoile? 

Seo an deichniúr deiridh ar chinn mé orthu cur san áireamh; ach bíodh do laochra féin agat féin, nó do dhíospóireacht mhór féin sa teach anocht…


10. Yondu Udonta

Michael Rooker

Guardians of the Galaxy (2014); Guardians of the Galaxy: Vol. 2 (2017)

Seoid rúnda a bhí in Guardians of the Galaxy. Bhí gach rud clúdaithe acu. Ceol. Carachtair. Éagsúlacht. Greann. Rocket. Groot. Agus Yondu Udonta á léiriú ag Rooker. Namhaid gránna míofar thíos fríd. Ach cothaítear dúil éigin ann le linn a chuid ama de thairbhe a chaidrimh chasta le ceannaire na Guardians, Quill. An lámh in uachtar aige ar Wong (ó Dr Strange) chun áit #10 ar an liosta a bhaint amach.

9. Valkyrie (Brunnhilde)

Tessa Thompson

Thor: Ragnorak (2017)

Bhí rogha dheacair le déanamh anseo agus duine eile le piocadh amach as sraith Thor. Bhí ard-chosantóir geataí Asgard, agus an Bifröst, Heimdall san áireamh ach sa deireadh tháinig Valkyrie isteach roimhe an iarraidh seo. Ólta nó ag cur isteach ar Thor bunús Ragnorak, tagann sí chun tosaigh sa fiche bomaite ag an deireadh chun dúshlán iontach a thabhairt do Hela agus Asgard féin ar tí titim as a chéile. Léiriú iontach eile ar mhiotaseolaíocht Lochlannach ag briseadh fríd ar an scáileán mór arís sa tsraith seo. 

8. The Punisher (Frank Castle)

Jon Bernthal

Daredevil (S2, 2016); The Punisher (2017)

Eisceacht. Is príomhcharachtair é Frank Castle AKA The Punisher.

Eisceacht eile. Níl sé mar chuid d’ollchruinne Avengers. Sin ráite, is dlúthchuid é de shraitheanna Marvel iad féin a thuill a chlár féin i ndiaidh do cameo a dhéanamh i sraith a dó de Daredevil . Is cuarchaitheamh é Castle sa liosta seo ach is dóigh liom gur imeallcharachtar de chuid Marvel é má bhreathnaítear ar an mhórphictiúr (carachtar sraithe atá ann i measc na mór-scannán ar fad). Don té nach mbíonn ag breathnú go mion ar ábhar Marvel ní bheadh mórán aithne acu air. Meancóg. Cuir The Punisher ar do liosta.

7. Eitri

Peter Drinklage

Avengers: Infinity War (2018)

Deich mbomaite órga. Tá Thor sa tóir ar uirlis chogaidh úrnua. Tá a chasúr stairiúil Mjölnir, ar bhronn an Allfather Odin (Anthony Hopkins) air, scriosta ag a dheirfiúr uilechumhachtach Hela. Téann Thor, i gcuideachta Rocket (Guardians of the Galaxy), chomh fada le Niðavellir, áit a gcasann siad ar Eitri (Drinklage), fathach, atá mar ard-rí na n-abhac (má tá aon chiall leis sin). Is ann, i gcroílár neodrónréalta atá ar tí a báis, áit a ndearnadh casúr Thor an chéaduair, mar aon le lámhainn fhada nua Thanos, a bhfeictear Drinklage, an t-ailtire agus an dearthóir, i mbun gnímh agus casúr úrnua Thor, Stormbreaker, á chruthú.

6. Klaw (Ulysses Klaue)

Andy Serkis

Avengers: Age of Ultron (2015); Black Panther (2018)

Gollum. Snoke. Caesar. Baloo. King Kong. Agus go deimhin Theresa May ar na mallaibh fosta. Ní chuireann Serkis scannán nó páirt amú, nó coiscéim ar strae. Peacach déanta é Klaw agus olc buan le feiceáil ina shúile. Iontach taitneamhach ar fad.

 5. The Grandmaster (En Dwi Gast)

Jeff Goldblum

Thor: Ragnorak (2017)

Tháinig dornán ceart focharachtar chun tosaigh le linn Ragnorak agus go leor acu inchurtha leis an liosta seo ach is é Ard-Thaoiseach Goldblum a fuair an lámh in uachtar orthu ar fad. Greannmhar agus glic ó thús deireadh. Is deartháir é leis an Collector agus an bheirt acu mar chuid d’ollghrúpa aosta aitheanta i ngreannáin Marvel ar a dtugtar Elders of the Universe.

4. Shuri

Letitia Wright

Black Panther (2018); Avengers: Infinity War (2018)

Is cinnte go mbeidh a scanann féin ag deirfiúr T’Challa agus banphrionsa Wakanda, atá ina heolaí, príomheolaí, saineolaí agus sárthrodaí ar fad, i ndiaidh di go leor den spotsolas a ghoideadh in Black Panther (2018). Is í a bhí i gceannas ar an mheabhair-chloch a bhaint de chloigeann Vision agus Thanos ag druidim isteach orthu.

3. Red Skull (Johann Schmidt)

Hugo Weaving (2011) & Ross Marquand (2018)

Captain America: The First Avenger (2011); Avengers: Infinity War (2018)

An chuid ab fhearr de chéad-iarrachtaí Steve Rogers ar an scáileán mór. Léiriú iontach ar cheannaire mhórnamhaid Mheiriceá, HYDRA agus chuidíonn linn aithne cheart ar chur ar ‘Cap’. Tugtar dúinn léiriú iontach air agus Hugo Weaving le sonrú i mbróga an coimhlinteora le linn Captain America: The First Avenger (2011). 20 scannán níos moille, bronntar air aiséirí den scoth san eagrán is déanaí de na Avengers (2018), cé nach dtabharfá faoi deara nach Weaving atá sa ról.

2. The Collector (Taneleer Tivan)

Benicio del Toro

Thor: The Dark World (2013); Guardians of the Galaxy (2014), Avengers: Infinity War (2018)

Ról foirfe eile do Benicio del Toro. Nuair a chéadchuireann sé a lámh ar an Aether in Thor 2 i gceann de na radhairc chlúiteacha iar-scannáin Marvel, spreagtar suim láithreach ann agus ina ról fadtéarmach sa tsraith. Deartháir é leis an Grandmaster agus ball de Elders of the Universe.

1. Ebony Maw

Tom Vaughan-Lawlor

Avengers: Infinity War (2018)

Dílseoir agus teachtaire mór Thanos. Deaslámhach agus iontach contúirteach. Ball lárnach den Black Order. Agus sár-chumhachtaí sícicinéise aige, tugann sé bata agus bóthar do sciar maith de na Avengers i Nua-Eabhrac ach faigheann comhiarrachtaí Iron Man agus Spiderman an lámh in uachtar air i radharc iontach a bhfuil macalla agus tagairtí láidre Aliens lárnach ann. Iontas éigin ann go bhfuarthas réitigh leis chomh luath sin sa scannán.

SCÉALTA EILE