La Vita è Bella

Gáire agus an tUileloscadh?

Níor luaíodh an tréimhse thragóideach seo i stair an domhain le greann riamh sula ndearna an tIodáileach ildánach Roberto Benigni amhlaidh, stiúrthóir, príomhaisteoir agus comhscríbhneoir de chuid La Vita è Bella (Is Álainn an Saol).

Bí ag súil le gáire, deora, briseadh agus ardú croí. Tá an t-iomlán ann.

Scéal grá atá ann. Léiritear grá fir dá bhean agus grá athar dá mhac agus is féidir an scannán a bhriseadh ina dhá chuid dá réir sin.

Cuireann Benigni Guido i láthair, freastalaí atá ag obair in óstán uncail leis in Arezzo, baile beag sa Tuscáin (ceantar dúchais Benigni) i lár na hIodáile.

Tá an scéal suite in aimsir Mussolini, ag tarraingt ar dheireadh na 1930í, am ina raibh an Faisisteachas ag fáil greim ar chúrsaí san sa tír.

Titeann Guido i ngrá lena spéirbhean nó ‘Principessa’ Dora, (Nicoletta Braschi, bean chéile Benigni san fhíorshaol).

Tá Dora in ainm is a bheith ag pósamh fear gnó cumhachtach agus faisisteach ón cheantar. Ach éiríonn le Guido Dora a mhealladh trí eachtraí móra rómánsúla a spreagann an oiread gáire.

Bogann an scéal ar aghaidh roinnt blianta. Tá Guido agus Dora pósta, agus iad beirt go mór i ngrá agus mac leo ar an tsaol, Giosué (Giorgio Cantarini) gasúr óg le súile móra donna.

1945 atá ann agus tá Mussolini i ndiaidh comhaontú a shíniú le Hitler chun polasaithe na Naitsithe i leith na ngiúdach a chur i bhfeidhm san Iodáil.

Tagann na Naisithe chomh fada le Arezzo agus bailítear na giúdaigh ón cheantar, Guido agus Giosué ina measc, agus cuirtear ar bord traenach iad chun na sluachampaí géibhinn.

Cé nach gá do Dora dul in éineacht leo, mar nach giúdach í, téann sí cibé ach scartar iad a luaithe is a thagann siad chomh fada leis an champa.

Cuireann Guido in iúl do Giosué gur cluiche mór atá sna himeachtaí uilig agus go bhfuil tanca mór millteach le fail ag an té a mbíonn an bua aige, rud a chuireann loinnir i súile Giosué.

Insíonn Guido scéalta móra aiféiseacha leis an mhéid atá ag titim amach sa champa a mhíniú do Giosué agus éiríonn leis an t-uafás a choinneáil óna mhac óg, ina ainneoin na fulaingthe atá timpeall orthu.

Cé go bhfuil greann mar chuid lárnach don scannán, ní dhéantar ábhar eadroim don Uileloscadh ar dhóigh ar bith.

Don té a bhfuil dúil acu sna scannáin – bí cinnte agus coimhéad ar La Vita è Bella. Bíodh paicéad ciarsúr agat.

Ainmníodh an scannán áirithe seo fá choinne seacht ngradam Oscar i 1997, thug sé trí chinn leis agus tharraing sé aird an domhain ó shin.

SCÉALTA EILE