‘Léargas maith ar dhuine a d’fhág a lorg ar an saol’

“You’re probably going to find out about it anyway so here’s a little pre-emptive truth-telling: There’s no happy ending.” Anthony Bourdain

Scannán faisnéise a chuimsíonn léargas an-suimiúil ar shaol agus ar shaothar Anthony Bourdain is ea Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain.

Údar, cócaire, agus láithreoir ab ea Anthony Bourdain a bhain cáil mhór amach mar thoradh ar an gcur chuige ar leith a bhí aige, cur chuige a mhúscail dáimh leis i measc lucht féachana na gcláracha teilifíse a bhí aige agus i measc lucht léite a chuid leabhar. 

Bhí de bhua aige a bheith ábalta léargas a bhí éagsúil lena raibh ar fáil go dtí sin a thabhairt ar an mbia, agus is cinnte gur ceannródaí ab ea é ó thaobh an tionchair a d’imir sé ar an tuiscint agus an meas atá againn ar an mbia sa lá atá inniu ann. 

Chuireas féin spéis sa tsraith teilifíse Parts Unknown tamall de bhlianta ó shin agus léigh mé Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly ina dhiaidh sin. Bhaineas an-taitneamh as an leabhar, go háirithe. Tháinig Bourdain go hÉirinn faoi dhó. Bhí sé in Éirinn mar chuid den chlár No Reservations, agus arís ina dhiaidh sin mar chuid den chlár The Layover. Tharraing sé aird ar chadal Bhaile Átha Cliath, dar ndóigh, agus cuairt aige ar The Gravediggers i mBaile Átha Cliath, áit ar ith sé babhla de. Shínigh sé leabhar na gcuairteoirí in The Gravediggers mar seo a leanas: “Your pig’s feet are sublime, your coddle is amazing! Heaven looks just like this!”

Thaitin Roadrunner liom ar an iomlán toisc, cé nach léargas iomlán ar shaol Bourdain atá ann, go bhfuil léargas ar leith ann ar mhórghnéithe áirithe dá shaol, gnéithe nach raibh go mór i mbéal an phobail go dtí gur craoladh an scannán. 

I measc na ngnéithe sin, tá an saothar Kitchen Confidential a bhain cáil amach dó agus trí bliana agus dhá scór d’aois aige, an obair iomráiteach a dhein sé mar láithreoir le CNN, an andúil a bhí aige go déanach ina shaol i leith jiu jitsu agus an caidreamh a bhí aige le hAsia Argento i dtreo dheireadh a shaoil.

Tá an t-ábhar crua in áiteanna, dar ndóigh. Ba andúileach é Bourdain, agus do chuir sé lámh ina bhás féin i mí an Mheithimh, 2018. Déantar an t-ábhar sin a chíoradh go mion in Roadrunner. Is é an ghné sin den scannán faisnéise seo, bás Bourdain, is mó a fhágfaidh lorg ar an lucht féachana. Tá léargas ar leith ag na daoine a raibh dlúthchaidreamh acu le Bourdain ar an tréimhse sin i dtreo dheireadh a shaoil, agus, toisc gur deineadh na hagallaimh leis na daoine sin go luath i ndiaidh bhás Bourdain, tá íogaire ag baint leis an léargas a thugann siad ar an bhfear.

Rinneadh cáineadh ar an domhainbhrionnú a deineadh ar ghuth Bourdain in áiteanna éagsúla sa scannán, agus is cinnte go raibh fearg ar dhaoine áirithe maidir leis an gcinneadh an modh sin a úsáid agus maidir leis an gcinneadh gan daoine a chur ar an eolas roimh ré maidir leis an úsáid a baineadh as sa scannán.

Tá easnaimh áirithe ar Roadrunner in áiteanna anuas air sin ach, ina ainneoin sin ar fad, d’éirigh le Morgan Neville (stiúrthóir an scannáin) léargas maith a thabhairt ar dhuine a d’fhág a lorg ar an saol agus a bhfuil oidhreacht chruthaitheach fágtha ina dhiaidh aige. Don té a raibh spéis aige in Anthony Bourdain, mar láithreoir, mar phearsa teilifíse, mar scríbhneoir cruthaitheach, agus as an tábhacht a leag sé ar bhéile a chaitheamh i gcuibhreann duine nó daoine, is fiú féachaint ar an scannán spreagúil seo.

SCÉALTA EILE