Scannán deas ach bhí mé ag súil le níos mó

Bíonn scannáin ann, agus chomh luath is a fheicim iad, bíonn a fhios agam céard a scríobhfaidh mé fúthu agus bíonn m’intinn socraithe agam agus mé ag fágáil na pictiúrlainne.

Bíonn scannáin ann, freisin, agus bíonn orm iad a fheiceáil arís le m’intinn a shocrú. Is annamh an rud é go mbíonn orm scannán a fheiceáil trí huaire sula mbíonn tuairim iomlán agam faoi, ach sin é go díreach a bhí orm a dhéanamh le Lady Bird.

Ar an mbealach sin, is scannán eisceachtúil é, ach ar an mbealach sin amháin. Choinnigh mé orm ag tabhairt seansanna eile dó mar go raibh mé ag iarradh go gcorródh sé mé, go gcorródh Saoirse Ronan mé agus go mbeadh mothúcháin éigin eile seachas díomá i mo chroí agam ag an deireadh ach, faraor, níor tharla ceachtar de na rudaí sin. Is scannán deas é Lady Bird, a bhfuil roinnt gnéithe suimiúla agus aisteoireacht mhaith ann, ach leis an méid atá cloiste agam faoi, bhí mé ag súil le níos mó.

Ní hé sin le rá gur drochscannán é Lady Bird, agus tá an aisteoireacht, den chuid is mó thar cionn. Tá go leor déanta den chaidreamh idir Lady Bird (Saoirse Ronan) agus an Mháthair, Marion (Laura Metcalf) agus rinne an bheirt acu an-jab, den chuid is mó.

Shíl mé, áfach, gur lig an script síos iad, agus ní thagann aon athrú ar an gcaidreamh eatarthu ó thús deireadh an scannáin. Tá an chuid eile den chliar an-mhaith, an t-athair, léirithe ag Tracy Lets ach go háirithe, agus dar liomsa, ní thugtar a dhóthain aitheantas faighte dó i léirmheasanna eile.

Fós féin, ní raibh siad in ann mé a tharraingt isteach go hiomlán sa scannán. Tá an scéal simplí go maith, cailín óg sa mbliain dheireanach ar scoil agus í ag streachailt leis na dúshláin ar fad a thagann leis sin, ach tá sé scaipthe agus míshlachtmhar agus bhí deacracht agam díriú ar céard a bhí an scríbhneoir Greta Gerwig ag iarradh a rá. Tá téamaí agus carachtair a ndéantar dearmad orthu leath bealaigh tríd, agus dá ndéanfaí beagán níos mó eagarthóireachta air, d’fheabhsódh an scannán go mór.

Ba mhór an t-iontas dom é nuair a d’fhoghlaim mé gur scríobh Gurwig an scannán Frances Ha le Noah Buambach, mar cé go bhfuil go leor de na téamaí céanna aige le Lady Bird. Tá an scríbhneoireacht i bhfad níos glice agus níos gonta sa scannán sin ná mar atá i Lady Bird.

B’fhéidir gur rud cultúrtha é, mar is cinnte gur scannán é seo atá sáite i gcultúr Mheiriceá agus in ‘Americana’, ach níor airigh mé nasc láidir le carachtar ar bith. Tá nóiméid bharúla agus bhrónacha i Lady Bird, ach ní thagann na nóiméid aníos seo sách minic sa scannán.

SCÉALTA EILE