Scéal gránna brónach truamhéalach ach a bhfuil greann fite fuaite ann

An lá i ndiaidh dom an chéad fhadscannán faoin scéim Cine4, Finky, a fheiceáil, agus tá mé go fóill ag smaoineamh air, ag smaoineamh ar na noda a tugadh dúinn ag an tús agus ag smaoineamh ar an scéal é féin. 

Scéal idir an saol réalaíoch agus neamhréalaíoch atá ann. Chuir an chomhscríbhneoir agus an t-aisteoir, Diarmuid de Faoite síos air mar scannán a bhaineann le náire agus dílseacht. Shíl mé gur cur síos maith a bhí ann ar an scéal casta cumhachtach. 

Tosaíonn sé le seó puipéad i nGaillimh agus ní fhéadfá samhlú cá bhfuil sé ag dul. Tá sorcas, grá, drámaíocht, Glaschú, Gàidhlig na hAlban agus drugaí ann, i measc rudaí eile. 

Feiceann muid scéal an imircigh le beirt Éireannach Micí Finky (Dara Devaney) agus Tom Tom (Eoin Geoghegan) ag imeacht as Éireann faoi dheifir. Níl plean acu ach úsáideann siad an nasc Ceilteach atá againn leis an Alban le lóistín, cairde agus níos mó a aimsiú. Léirítear an nasc sin le Gàidhlig na hAlban, a labhraítear le linn an scannán. 

Bíonn timpiste ag Micí le linn a chéad oíche i nGlaschú agus cailleann sé úsáid na gcos. De réir mar a théann a aistear chun donais, tuigeann Finky go gcaithfidh sé dul i ngleic leis an saol cráite atá caite aige má tá sé le suaimhneas ar bith a fháil.Ní tharlaíonn sin sula bhfeiceann muid saol gránna agus deacair le roinnt uafáis ann freisin. 

Tá aisteoireacht chrua agus dheacair ann, go háirithe ag an bpríomhaisteoir, Dara Devaney. Éiríonn thar chionn leis agus an fhoireann iontach thar timpeall air. Tá páirt a dhlúthcharad, Tom Tom, ag Eoin Geoghegan agus déanann an t-aisteoir cáiliúil Ned Dennehy jab den scoth agus é ina mháistir ar an Carnival Chaotica, compántas sorcais avant-garde a thagann isteach le saol eile a thabhairt do Finky. 

Tá Gaeilge álainn le cloisteáil le linn an scannáin, idir chanúint Thír Chonaill agus chanúint Chonamara agus dár ndóigh buaileann muid le muintir Ghlaschú a bhfuil Béarla agus Gàidhlig na hAlban acu — meascán réalaíoch de na teangacha.

Cé gur scéal gránna, brónach agus truamhéalach atá ann éiríonn leo greann a chuir isteach leis an gcarachtar Bang Bang. Bhí Diarmuid de Faoite sa ról seo agus déanann sé an-jab de. Leis an gcarachtar áiféiseach seo laghdaítear dáiríreacht an scéil, agus bhí an phictiúrlann ar fad sna trithí gáire. 

Scríobh Diarmuid an scannán seo leis an stiúrthóir Dathaí Keane. Scéal aisteach atá ann ach tagann sé uilig le chéile ag an deireadh agus fágfaidh sé ag smaoineamh thú. Seo an chéad fhadscannán faoin scéim Cine4 agus tá neart eile ar an mbealach. Beidh sé le feiceáil ag feilte scannáin eile timpeall na cruinne agus beidh sé sna pictiúrlanna ar fud na tíre sula gcraolfar ar TG4 é. 

Tá mé ag siúl lena fheiceáil arís cheana féin agus tá a fhios agam go mbeidh tuiscintí eile le baint agam as an dara féachaint. 

Ní mholfainn an scannán seo d’éinne a bhfuil titimeas orthu de bharr splaince na soilse a úsáidtear le hatmaisféar ar leith a chruthú agus níl sé feiliúnach do pháistí ach an oiread de bharr na gránnachta atá i gcuid de na radhairc. 

SCÉALTA EILE