Seoid Scannáin: ‘War on Everyone’

Ón stiúrthóir agus scríbhneoir céanna a rinne The Guard agus Calvary, tagann chugainn an tseoid seo, War on Everyone.

Starsky and Hutch, Withnail and I agus scannáin de chuid Quentin Tarantino in aon scannán amháin, le greann agus craic fite fuaite fríd is cinnte go bhfuil an tréchleas déanta ag John Michael McDonagh leis an saothar seo.

Dráma grinn magúil atá ann faoi bheirt phóilíní nach bhfuil meas ná aird ar bith acu ar rialacha agus a d’fhoghlaim gach a bhfuil ar eolas acu faoin chóiriúlacht agus faoi phost s’acu féin ó scannáin buddy-cop, ó bheith ag éisteacht le Glen Campbell agus ó steiréitíopaí eitneacha na Stát Aontaithe.

Le cur leis an íoróin, tá gach cineál steiréitíopa den scannán buddy-cop le feiceáil anseo, tiomáineann siad thart i Monte Carlo coupé ag troid lena chéile, itheann siad burgair agus iad ar láthair na coire agus is minic iad ag ól go trom agus iad ag obair.

null

Caimiléirí cearta atá sa bheirt seo.

Tá siad ciníoch agus níl meas madaidh acu ar na mná ach fós féin, éiríonn le Alexander Skarsgård agus Michael Peña dáimh a chothú leis an lucht féachana trína gcarachtair Terry agus Bob agus ar bhealach bíonn tú ag taobhú leo in ainneoin iad a bheith ag glacadh le breabanna agus ag bualadh bob ar choirpigh aitheanta na háite.

“Tosaíonn sé leis an script agus críochnaíonn sé leis an script,” a deir bodach amháin le bodach eile in War on Everyone agus iad ag amharc ar scannán pornagrafaíochta nach fiú faic é, “mura mbíonn scriopt maith agat, níl s**t agat”.

A bhuíochas le McDonagh, tá an script féin ar cheann de na rudaí is láidre faoin scannán agus script a d’oibreodh ar stáitse go fiú mura mbeadh an ceol iontach agus na físeanna le dul leis.

Caithfidh sé go bhfuil ceacht foghlamtha ag an stiúrthóir ó Tarantino nó tá ceann de na fuaimrianta is fearr in aon scannán dár chuala mé le blianta fada, le neart Campbell ar ndóigh ach le ceol ó leithéidí The Fun Loving Criminals chomh maith.

Tá codanna de War on Everyone atá níos dáiríre ná a chéile agus tá téama an uaignis ann go láidir, go háirithe leis an phríomhcharachtar Terry (Skarsgård).

Cónaíonn sé ina aonar in árasán iomlán folamh gan mórán troscáin agus gan mórán sásaimh ina shaol go dtí go dtiteann sé i ngrá le Tessa Thompson, atá ina spéirbhean iomlán ina ról mar Jackie Hollis.

Mothaíonn tú go bhfuil dóchas ann go gcuirfidh sí Terry ar bhealach a leasa.

In ainneoin an ghrinn agus a éifeachtaí is atá an script, áfach, tá laigí sa scannán.

Léimeann sé thart cuid mhór, go tíreolaíoch, téann sé chun na hÍoslainne go fiú, ach ó thaobh ábhair de chomh maith tá bearna nó dhó ann.

In amanna mothaíonn sé go bhfuil barraíocht fo-phlota i gceist ag an scríbhneoir agus go bhfuil neart gur mhaith leis a rá ach go gcailltear an teachtaireacht sa léiriú féin.

Ciníochas, drugaí, caidrimh, tromaíocht na bpóilíní, cóiriúlacht, ISIS, mí-úsáid pháistí, níl aon ábhar nach bhfuil á phlé agus is dóigh liom gur chóir gur díríodh ar cheann nó dhó de na téama leis an teachtaireacht a láidriú.

An laoch scannáin agam féin ná an céile comhraic is deacra dár bhuail an bheirt rógaire leis go dtí seo, an Tiarna James Mangen, curtha i láthair ag an aisteoir Theo James.

Bithiúnach Bond ceart atá san fhear seo a amharcann síos an lionsa le bagairt a scanródh namhaid ar bith dá chuid agus leis an chríoch fhuilteach a chuirtear leis, ní scannán é seo dóibh siúd nach bhfuil goile láidir acu.

Má bhíonn dúil agat sa ghreann dhubh, más maith leat buachaillí bó agus scannáin a dhéanann ceap magaidh den chiníochas agus den cheartaiseacht pholaitiúil is é seo an scannán duit.

Turas fiúntach chun na pictiúrlainne, agus scéal cinnte go mbeidh sé ar mo sheilf dvdanna amach anseo.


Eiseofar War on Everyone go náisiúnta Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair.

SCÉALTA EILE