‘Scéalta an Lucht Oibre’ le linn na Paindéime á lorg

Tá an t-eagras cultúir Culture Matters ag lorg iarratas ó phobal na Gaeilge dá ndíolaim nua scríbhneoireacht an lucht oibre. Féadfar suas le dhá mhír ghairide phróis a chur faoi bhráid na moltóirí don díolaim, a fhoilseofar ar líne agus i gcló. Tá súil ag Culture Matters go gcabhróidh an scríbhneoireacht leis an lucht oibre a mbuairt, a dtaithí, agus a smaointe faoi ghnéithe éagsúla dá saoil le linn na géarchéime a chur in iúl.

Dhírigh an chéad díolaim a chuir Culture Matters amach, The Children of the Nation, ar an bhfilíocht. Is ar an bprós gearr a dhíreofar anois, agus míreanna splancfhicsin, gearrscéalta, scéilíní, eipeagraim, cuimhní cinn agus cineálacha eile “scríbhneoireacht saoil”, mar shampla dialanna, litreacha, ríomhphoist, aistí, blaganna, agus fiú íomhánna dubha agus bána á lorg acu. 

Ar na téamaí a bhfuil spéis ar leith ag Culture Matters iontu tá an Éigeandáil Aeráide, an Víreas Corónach, Mná an Lucht Oibre, “Níos Mó Ná Brábús”, agus Dlúthpháirtíocht Phobail agus Dhomhanda, ach cuirfear spéis i ngnátheispéireas an lucht oibre in Éirinn na linne seo chomh maith.

Glacfar le suas le dhá mhír ó aon duine amháin, ní ghlacfar le míreanna a bhfuil níos mó ná 2,500 focal iontu, agus caithfear beathaisnéisín faoin údar (150 focal ar a mhéid) a chur leis an iarratas. Más íomhá atá á sheoladh isteach, caithfidh comhad jpeg nach bhfuil níos mó ná 1MB a úsáid.

Seoltar iarratais chuig irishstories2020@yahoo.com roimh 31 Iúil. Tabharfar cóipeanna den díolaim do rannpháirtithe ach ní bheidh aon íocaíocht i gceist. 

SCÉALTA EILE