Seisiúin aclaíochta le Muintearas agus imeachtaí eile baile

Uair sa tseachtain tugaim moltaí do choirmeacha, drámaí, seoltaí agus imeachtaí eile nach iad a bhíonn beartaithe ó cheann ceann na tíre. Ach ní gá dul lasmuigh an doras chun tú féin a choimeád ag imeacht….

Seo cúpla seift eile!

Seisiún aclaíochta le Muintearas

https://www.facebook.com/MuintearasFiseain/posts/2876410582444159

Ná déanaíg dearúd a bheith ag bogadh – cé go bhfuil ráite linn fanacht istigh, is féidir fós a bheith ag gluaiseacht! Socraigh spás duit féin i do sheomra suí nó leapa, agus caith súil ar fhíseáin Mhuintearais. Is iad Seán Ó Cillín agus Mícheál Ó Mainín an bheirt atá fostaithe ag an eagraíocht chun a bheith ag dul timpeall Chonamara chuig na scoileanna ag múineadh scileanna aclaíochta. I láthair na huaire, tá físeáin á gcur acu ar an leathanach Facebook atá acu, chun daoine a spreagadh; treoir chiallmhar chun sibh a choimeád ag bogadh!

Cum dán, i gcomhar le Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Tá orainn ar fad teacht ar shlite níos cruthaithí chun ár gcuid oibre a dhéanamh, bíodh gur ag baint úsáide as teicneolaíocht nua atáimid, nó leas éagsúil as na scileanna atá againn!

Tá dúshlán leagtha amach ag lucht na Cultúrlainne i mBéal Feirste chun fabhar a chur faoin gcruthaitheacht agus faoin gcumadóireacht. Tá téama leagtha síos acu, ‘Muintearas’, agus iad ag súil go gcumfaidh daoine dánta bunaithe ar seo. Roinnfear na dánta leis an bpobal ar líne; ní hé gur comórtas atá ann, ach díreach iarracht chun ardú meanman a thabhairt dúinn ar fad. Seol bhur ndánta chuig chuntas na Cultúrlainne ar Twitter nó Facebook, nó chuig caoimhin@culturlann.ie.

Cuir Vicipéid in eagar!

N‘fheadar éinne an mó babhta in aghaidh an lae a thugaim cuairt ar Wikipedia… is ana-fhoinse é. Tá leagan Gaeilge ann de, an Vicipéid. Bhí ana-mholadh ag an Dr. Claire Murray ar Twitter le déanaí chun rud éigin fiúntach a dhéanamh sa tréimhse seo, ina bhfuil cuid againn díomhaoin. Is féidir leatsa, dá mba mhian leat, cuir leis an suíomh: leathanach a chur in eagar nó má tá breis eolais agat mar gheall ar ábhar, leathanach a chruthú.

Tabhair cuairt ar Vicipéid.

Bí ag dathú le Jill agus Gill…

N‘fheadar fúibhse, ach tá rabharta mothúchán á mbraistint agamsa, le cúpla seachtain anuas. Is deacair greim a fháil orm féin, agus díriú mar is ceart ar na cúraimí atá amach romham. Caitheamh aimsire a chabhraíonn go mór liom sin a dhéanamh ná bheith ag dathú. Socraíonn sé m’intinn go mór. Tá leabhar álainn dathúcháin cruthaithe ag Jill and Gill, comhlacht ildánach a chuireann a gcuid léaráidí ar phriontaí, ar pháipéar agus ar éadach.

Tá leabhar dá gcuid léaráidí ar fáil, le híoslódáil saor in aisce ón suíomh – ina bhfuil pictiúir de mhná misniúla, Iris Apfel, Frida Kahlo, Kate Moss, i measc eile. Is fútsa atá iad a dhathú! Seol pictiúr thar n-ais chuig lucht an chomhlachta dod chuid ealaíne agus gheobhaidh tú lascaine 15% ar an gcéad ordú eile a chuirfidh tú isteach leo — mar aon le deis duais deas a bhuachan!

Ióga agus machnamh le Nuala Ní Scolláin

Diail an bhean í Nuala Ní Scolláin! Tá ranganna agus noda á gcur aici ar a cainéal YouTube chun suaimhneas aigne a thabhairt dúinn, in am seo an ghátair. Is féidir leat uair a chloig, geall leis, a chaitheamh ina comhluadar do rang ióga; is féidir chomh maith, éisteacht léi agus í do do chur ar do chompord le seisiún machnaimh (le ceol binn sa chúlra). Ní hamháin go bhfuil sí ar YouTube, ach ar Instagram agus Facebook chomh maith. 

SCÉALTA EILE