Seo STEALL duit!

Tá iris nua shnasta ag Gaeil na hAlban. Thug Eoin P. Ó Murchú spléachadh ar an gcéad eagrán. 


STEALL an t-ainm atá ar an iris nua Ghàidhlig, a tháinig amach den chéad uair i mí Dheireadh Fómhair agus a fhoilseofar gach sé mhí.

Tá lucht na hirise le moladh as an dearadh snasta simplí agus rogha dathanna buí agus dubh atá le feiceáil ar an gclúdach (thíos) agus ar na leathanaigh laistigh.

Ó thaobh an ábhair de, tá réimse an-mhór i gceist léi agus í ar fad i nGaeilge na hAlban: tuairimí, taighde, ficsean, filíocht, prós, allagar agus mórán eile.

Scríbhneoireacht ardchaighdeáin a chuireann siad rompu mar sprioc agus is cinnte go bhfuil ag éirí leo sa chéad eagrán.

Cé go mbíonn Gaeil na hÉireann ag cásamh laghad na bhfoilseachán againn (agus líon na bhfoilseachán ar fad ag dreo), ar a laghad ar bith déantar freastal maith orainn le Feasta agus Comhar.

Bhí cúrsaí i bhfad ní ba mheasa ag Gaeilge na hAlban sular tháinig STEALL chun cinn.

Cé go mbíodh irisí liteartha éagsúla ann i nGaeilge na hAlban, leithéidí GAIRM, ní raibh faic ann le tamall maith anois.

Táthar ag súil go mbeidh idir 100-152 leathanach ann gach sé mhí.

Níl aon amhras ann ach go bhfuil substaint agus leathanaigh go leor sa chéad eagrán agus go bhfuil sé ag dul i bhfeidhm ar léitheoirí!

Ceann de na rudaí is mó a raibh dúil agam féin ann ná an dara leabhar sa tsraith ‘Air Cuan Dubh Drilseach’ (ACDD).

Tá Tim Armstrong, a scríobh an chéad úrscéal ficsean eolaíochta i nGaeilge na hAlban, anois ag foilsiú ‘An Luingeas Dorcha air Fàire’ ina shraith ar STEALL.

Is féidir scéal sgoinneil A-Hiom, Sàl agus Rìosa a leanúint i STEALL.

(Léigh léirmheas Gaeilge ar an gcéad leabhar sa tsraith anseo.)

Is liosta na háireamh iad sin atá ag scríobh don iris, ina measc Meg Bateman agus Catrìona Lexy Chaimbeul.

Anuas orthu sin tá anailís ar leabhair úra, chomh maith le gearrscéalta cumasacha.

Tá deis tugtha acu don fhilíocht agus d’amhráin nuascríofa chomh maith.

Tá agallamh suimiúil ann i dtaobh na drámaíochta i nGaeilge na hAlban agus tá aistriúcháin ann ar dhornán dánta le Biddy Jenkinson, ar chóir dúinn uile bheith eolach uirthi.

Is iontach go bhfuil Gaeil na hAlban anois á gcur ar an eolas fúithi.

Is maith an nasc idir an dá Ghaeilge seo a neartú.

Tá obair mhór déanta agus toradh le feiceáil sa chéad eagrán.

Cén fáth nach dtacóimis le cuid eile den saol Gaelach agus STEALL a léamh?

Tuilleadh eolais uaibh faoi STEALL anseo.


Is féidir síntiús a ghlacadh ag steall.online agus lean @steallmag ar Twitter.

SCÉALTA EILE