Síneadh ama curtha le spriocdháta Chomórtais Liteartha an Oireachtais

Tá beagán le cois seachtaine fágtha ag scríbhneoirí na Gaeilge a saothair a chur isteach ar Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2023. Cuireadh síneadh ama leis an spriocdháta an tseachtain seo agus beifear ag glacadh le hiarratais ó fhilí, dhrámadóirí, agus scríbhneoirí próis ar na 29 rannóg.

Is é an 8 Iúil 2023 an dáta sprice d’iontrála ar na comórtais éagsúla: úrscéal, gearrscéal, ficsean d’fhoghlaimeoirí fásta, prós, filíocht, iriseoireacht, greannán, drámaíocht agus eile. Tá duaischiste €31,000 ann do na comórtais uilig agus réimse leathan rannóg ann.

Léifidh painéal saineolaithe litríochta na hiarratais ar fad a chuirfear isteach ar na comórtais agus tabharfar aiseolas “fiúntach luachmhar” ar shaothar na scríbhneoirí.

Tá 15 rannóg ann do scríbhneoirí fásta agus 14 rannóg ann do scríbhneoirí óga –  idir pháistí bunscoile agus mhic léinn ollscoile – agus duaiseanna chomh mór le €3,000 le buachan i gcuid de na rannóga.

Tá duais speisialta ann i mbliana do shaothar a dhéanfaidh cur síos ar athbheochan na Gaeilge ó 1893 go 2023 “leis na buaicphointí sonracha a thit amach le 130 bliain anuas” agus Conradh na Gaeilge ag ceiliúradh 130 bliain a bhunaithe i mbliana.

Is le saothar neamhfhoilsithe amháin a ghlacfar i ngach comórtas – is é sin le rá nach nglacfar le haon mhír scríofa más rud é gur léiríodh go poiblí cheana é. Tá táille iontrála le híoc le haghaidh gach comórtais agus ní ceadmhach an saothar céanna a chur isteach ar níos mó ná comórtas amháin.

Is féidir cur isteach ar chomórtais anseo.

SCÉALTA EILE