Slam filíochta, Margaret Thatcher, agus tiúns
Clár iomlán Liú Lúnasa fógartha

An ghéarchéim thithíochta in Éirinn, tionchar Margaret Thatcher ar fhear óg aerach, cumhacht na mban sna healaíona agus go leor leor eile, sin é a ghealltar i gclár na féile cultúir Liú Lúnasa a fógraíodh ina iomlán inniu. 

Tá cúig bliana ann ó lig Gaeil Bhéal Feirste a Liú uathu den chéad uair, agus tá an fhéile chultúir ag dul ó neart go neart ó shin. Beidh féile na bliana seo á reáchtáil in ionaid éagsúla timpeall Bhéal Feirste — an Chultúrlann, Áras Raidió Fáilte, an Black Box agus Tigh Mhadáin ina measc. 

Is í Sinéad Ní Uallacháin s’againne a bheidh ina bean tí ag an Slam Filíochta, ócáid a áirítear ar bhuaicphointí Liú Lúnasa. Beidh an file aitheanta Séamus Barra Ó Súilleabháin, agus na húdair Réaltán Ní Leannáin agus Seán Ó Muireagáin a bheidh ina moltóirí  ag an gcomórtas mór filíochta. 

Is sa Black Box i lár na cathrach a bheidh an Slam Filíochta á reáchtáil i mbliana, agus duaiseanna móra ar fáil do bhuaiteoirí an chomórtais.  Ní mór d’fhilí ar mhaith leo a bheith san iomaíocht dán nuachumtha a bheith de ghlanmheabhair acu agus a bheith sásta é a rá os comhair an tslua. Bronnfar ticéad do Electric Picnic agus £500 ar bhuaiteoir an Slam, bronnfar £300 ar an bhfile a thiocfaidh sa dara háit, agus £100 ar an duine sa tríú háit. 

Cuirfear tús le Liú Lúnasa sa Sunflower le léiriú amharclainne ó Don Ó Donnacháin faoina thaithí mar dhuine óg aerach i gContae an Longfoirt. Gealltar léiriú spéisiúil ina bpléifear ET, Margaret Thatcher agus freastalaithe aifrinn. 

Beidh plé painéil ann i rith na féile: ceann ina bpléifidh Seán Mac Brádaigh, Síomha Ní Aonghusa,  Aindriú de Buitléir, agus Grian Ní Dhaimhín an ghéarchéim thithíochta in Éirinn, faoi stiúir an iriseora Ailbhe Ó Monacháin; agus ceann eile ina bpléifidh Bríd Ó Gallchóir, Réaltán Ní Leannáin agus Edel Ní Churraoin na dúshláin a bhaineann leis na healaíona do mhná agus na buntáistí atá ann dóibh. 

Seolfar dhá leabhar ag an bhféile: Muireann agus an Míol Mór le Malachy Doyle agus Andrew Whitson, agus  Cití na gCártaí le Réaltán Ní Leannáin. 

Tá clár iomlán na féile ar fáil anseo.