Slam filíochta, Margaret Thatcher, agus tiúns

An ghéarchéim thithíochta in Éirinn, tionchar Margaret Thatcher ar fhear óg aerach, cumhacht na mban sna healaíona agus go leor leor eile, sin é a ghealltar i gclár na féile cultúir Liú Lúnasa a fógraíodh ina iomlán inniu. 

Tá cúig bliana ann ó lig Gaeil Bhéal Feirste a Liú uathu den chéad uair, agus tá an fhéile chultúir ag dul ó neart go neart ó shin. Beidh féile na bliana seo á reáchtáil in ionaid éagsúla timpeall Bhéal Feirste — an Chultúrlann, Áras Raidió Fáilte, an Black Box agus Tigh Mhadáin ina measc. 

Is í Sinéad Ní Uallacháin s’againne a bheidh ina bean tí ag an Slam Filíochta, ócáid a áirítear ar bhuaicphointí Liú Lúnasa. Beidh an file aitheanta Séamus Barra Ó Súilleabháin, agus na húdair Réaltán Ní Leannáin agus Seán Ó Muireagáin a bheidh ina moltóirí  ag an gcomórtas mór filíochta. 

Is sa Black Box i lár na cathrach a bheidh an Slam Filíochta á reáchtáil i mbliana, agus duaiseanna móra ar fáil do bhuaiteoirí an chomórtais.  Ní mór d’fhilí ar mhaith leo a bheith san iomaíocht dán nuachumtha a bheith de ghlanmheabhair acu agus a bheith sásta é a rá os comhair an tslua. Bronnfar ticéad do Electric Picnic agus £500 ar bhuaiteoir an Slam, bronnfar £300 ar an bhfile a thiocfaidh sa dara háit, agus £100 ar an duine sa tríú háit. 

Cuirfear tús le Liú Lúnasa sa Sunflower le léiriú amharclainne ó Don Ó Donnacháin faoina thaithí mar dhuine óg aerach i gContae an Longfoirt. Gealltar léiriú spéisiúil ina bpléifear ET, Margaret Thatcher agus freastalaithe aifrinn. 

Beidh plé painéil ann i rith na féile: ceann ina bpléifidh Seán Mac Brádaigh, Síomha Ní Aonghusa,  Aindriú de Buitléir, agus Grian Ní Dhaimhín an ghéarchéim thithíochta in Éirinn, faoi stiúir an iriseora Ailbhe Ó Monacháin; agus ceann eile ina bpléifidh Bríd Ó Gallchóir, Réaltán Ní Leannáin agus Edel Ní Churraoin na dúshláin a bhaineann leis na healaíona do mhná agus na buntáistí atá ann dóibh. 

Seolfar dhá leabhar ag an bhféile: Muireann agus an Míol Mór le Malachy Doyle agus Andrew Whitson, agus  Cití na gCártaí le Réaltán Ní Leannáin. 

Tá clár iomlán na féile ar fáil anseo. 

SCÉALTA EILE