Sparánacht €6,000 curtha ar fáil ag an Axis don téatar Gaeilge

Tá amharclann an Axis, atá lonnaithe i mBaile Munna i mBaile Átha Cliath, tar éis sparánacht €6,000 a chur ar fáil don téatar Gaeilge mar chuid de shraith sparánachtaí a bhfuil sé mar aidhm acu cabhrú le healaíontóirí le linn phaindéim an víris chorónaigh. 

Beidh an t-airgead ar fáil do phíosaí téatair a bheidh i nGaeilge amháin nó i nGaeilge agus i mBéarla. Tá maoiniú breise tugtha ag Foras na Gaeilge don Axis agus forbrófar dhá mhionchoimisiún go speisialta do Sheachtain na Gaeilge 2021 leis an airgead sin. Cuireadh go leor imeachtaí ar fhéilire Sheachtain na Gaeilge 2020 ar ceal mar gheall ar scaipeadh an víris. 

Beifear in ann iarratas a chur isteach le haghaidh an deontais ón Aoine beag seo, an 3 Aibreán, agus glacfar le hiarratais go deireadh na míosa, Déardaoin, 30 Aibreán. 

“Tá a fhios againn go bhfuil brú ar go leor daoine na laethanta aisteacha seo. Tá an pobal cruthaitheach thíos go mór leis mar gheall gur cuireadh na tionscnaimh, na léirithe, na féilte, agus na ceolchoirmeacha ar ceal nó ar athló. 

“Tá a fhios againn go bhfuil níos mó ama anois ag cuid againn nach raibh muid ag súil leis. Agus é seo ar intinn againn, tá gach dáta do sparánachtaí 2020 tugtha chun cinn againn agus súil againn go mbeidh toradh maith cruthaitheachta ar na seachtainí amach romhainn ina bhféadfaí smaointe a fhorbairt agus iarratais a dhéanamh,” a dúirt Niamh Ní Chonchubhair, Bainisteoir Cláir an Axis. 

Gheall sí go n-íocfaí an chéad ghála den sparánacht go pras le cúnamh breise a thabhairt do na healaíontóirí. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh an Axis

SCÉALTA EILE