Splanctha i ndiaidh na scríbhneoireachta?

Tá Ionad Scríbhneoirí na hÉireann ag cuartú splancfhicsin ó scríbhneoirí óga na Gaeilge do chomórtas atá á reáchtáil aige do dhaoine atá idir 16 agus 29 bliain d’aois. ‘Splancfhiscean Imbolc’ is téama don chomórtas agus tá lucht a eagraithe ag lorg ábhar splancfhicsin 400 focal nó níos lú i nGaeilge nó i mBéarla. Seo é an chéad uair a ghlacfar le hiarratais Ghaeilge do chomórtas splancfhicsin Ionad Scríbhneoirí na hÉireann.

Casadh nua-aimseartha ar sheantéamaí Imbolc agus na Féile Bríde atá á chuartú sna scéalta ag an Ionad agus iarrtar ar iarrthóirí breathnú ar na coincheapa ársa Gaelacha sin agus spreagadh á lorg acu.

“Iarrann an comórtas ar scríbhneoirí glacadh le coincheapa Imbolc agus Lá Fhéile Bríde chun a gcuid píosaí scríbhneoireachta comhaimseartha a spreagadh. Táimid ag lorg scríbhneoireachta a léiríonn na téamaí seo ar bhealach nuálaíoch agus comhaimseartha, ag tabhairt spiorad na gcoincheap isteach sa 21ú hAois,” a deirtear ar shuíomh an Ionaid.

Baineann Imbolc agus Lá Fhéile Bríde leis an athnuachan, an t-atosú agus an athbheochan. Ceiliúradh ar thús an earraigh agus an tréimhse i ndiaidh ghrianstad an gheimhridh atá ann. Samhlaítear an Bandia Ceilteach Bríd, agus an naomh Críostaí Bríd, go minic leis an léann, an fhilíocht, an t-earrach agus na healaíona. Beidh fáilte roimh splancfhicsean a tharraingíonn ar na téamaí sin uilig ar bhealach nua-aimseartha sa gcomórtas.

Is éard atá i gceist leis an splancfhicsean ná fíor-ghearrscéalaíocht. Is minic a bhíonn níos lú ná 1,000 focal i saothar splancfhicsin agus áirítear an ‘Twitríocht’, nó litríocht Twitter, i measc na gcineálacha éagsúla splancfhicsin a scríobhtar sa lá atá inniu ann, is é sin le rá scéalta a insítear in 280 litir.

Tá táille €5 ar gach iarratas, ach níl aon srian ar líon na n-iarratas is féidir le duine amháin a chur isteach. Ní ghlacfar le hiarratais ó dhaoine nach bhfuil idir 16 agus 29 bliain d’aois ná le saothar atá níos faide ná 400 focal.

Bronnfar áit i gceardlann scríbhneoireachta lae in Ionad Scríbhneoirí na hÉireann i mBaile Átha Cliath ar an duine a ghnóthóidh an chéad áit sa gcomórtas, agus foilseofar an saothar buacach in iris liteartha Éireannach. Bronnfar dearbhán leabhar ar luach €50 ar an mbuaiteoir freisin agus tabharfar an deis dó a shaothar a léamh ag ócáid speisialta de chuid an Ionaid.

Foilseofar saothar na ndaoine a thiocfaidh sa dara agus sa tríú háit in iris liteartha Éireannach freisin, bronnfar dearbháin ar luach €50 orthu-san chomh maith agus beidh an deis chéanna acu a saothar a léamh ag ócáid speisialta de chuid an Ionaid.

SCÉALTA EILE