Spraoi mór ag Scléip 2015


Ba í meanma chruthaitheach na nGael mórbhuaiteoir an lae inniu ag Scléip 2015 i gCluain Tarbh, BÁC, áit ar bhailigh daltaí ó iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge as gach cearn den tír chun páirt a ghlacadh sa chomórtas iomráiteach tallainne.

Ceoltóirí as Muineachán a thug leo na príomhdhuaiseanna sinsir i rannóg na ngrúpaí ceoil – na racairí Dysania agus a gcairde fonnmhara Có Crú – agus fuair an Conallach Eve Belle agus an Ciarraíoch Sorcha Ní Bhriain na mórghradaim sa rannóg aonair.

Tá blas punc ar Dysania (thuas) ach go háirithe, fiú lena meascán d’uirlisí trad, agus tuigtear dúinn go bhfuil na leaids ag obair ar EP a eisiúint níos moille i mbliana.

Bronnadh Gradam Scléip Gael Linn 2015 – a thugtar don iomaitheoir is mó a sheas amach le linn an chomórtais ar fad – do Chathal Ó Curráin ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair dá sheó aonair mar Raifteirí an File agus dá chnag ceoil, ar féidir éisteacht leis anseo, ‘Anois Tá Mé Liom Féin’.

Chuaigh caighdeán ard na hiomaíochta go mór i bhfeidhm ar an cheathrar moltóirí – Sinéad Ní Uallacháin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta; an damhsóir Sibéal Davitt; an t-amhránaí Enda Reilly; agus eagarthóir na hirise seo Tomaí Ó Conghaile – agus ba mhór an tógáil croí dóibh é an oiread Gael óg cumasach a fheiceáil ar ardán.

I rannóg na sóisear bhuaigh Andi Snyder as Cill Chainnigh an comórtas ceoil aonair dá hamhrán aoibhinn nuachumtha agus ba iad Emma de Róiste agus Ann Marie Benéid as Coláiste Íosagáin, BÁC, a thóg leo gradam na ngrúpa, leis na Fómharaigh as Coláiste Pobail Ráth Chairn, Contae na Mí, ag teacht isteach sa dara háit.

Lá mór spreagúil spraíúil a bhí ann a léiríonn gur todhchaí gheal atá roimh phobal na Gaeilge má chothaítear agus má mholtar cumas na hóige.


Gael Linn a d’éagraigh Scléip 2015, a bhí ar siúl in Amharclann Clasach.

Ná caill na grianghrafanna ón chomórtas agus tá na torthaí iomlána ar fáil thíos:

Sóisear

Sceitse: Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Dún na nGall
Rince Cruthaitheach (Aonair): Sinéad Ní Fhearraigh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair
Rince Cruthaitheach (Grúpaí): Alannah, Claire agus Aoife, Pobalscoil Ghaoth Dobhair
Ilchineálach: Clodagh Ní Ghallchóir, Pobalscoil Ghaoth Dobhair
Ceol Comhaimseartha (Aonair): Andi Snyder, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh
Ceol Comhaimseartha (Grúpaí):
1ú hÁit – Emma de Róiste agus Ann Marie Benéid, Coláiste Íosagáin, BÁC
2ú hÁit – Na Fómharaigh, Coláiste Pobail Ráth Chairn

Sinsear

Sceitse: Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Oileáin Árainn
Ilchineálach: Cathal Ó Curráin, Pobalscoil Ghaoth Dobhair
Rince Cruthaitheach (Aonair): Tara Ní Dhuinnín, Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí
Rince Cruthaitheach (Grúpaí): Laoise agus Holly, Coláiste Cois Life, Leamhcán
Ceol Comhaimseartha (Aonair):
1ú Áit – Eve Belle, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fál Carrach, Dún na nGall
2ú hÁit – Sorcha Ní Bhriain, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean
Ceol Comhaimseartha (Grúpaí):
1ú Áit – Dysania, Coláiste Oiriall, Muineachán
2ú hÁit – Có Crú, Coláiste Oiriall, Muineachán

Gradam Scléip Gael Linn 2015

Cathal Ó Curráin, Pobalscoil Ghaoth Dobhair

SCÉALTA EILE