Tá Christy ag teacht…

siamsa-rnag


CEOL: Christy Moore, Amharclann Bhord Gáis, BÁC / 16 – 17 Eanáir

Tá mo chluasáin orm agus mé á chlóscríobh seo. Is le Christy Moore atáim ag éisteacht.

Lawless an t-amhrán atá á sheinnt agam ar YouTube. Táim ar bís, sea ar BÍS.

Níl ach cúpla uair a’ chloig oibre fágtha sa tseachtain, agus sula bhfad, beidh mé suite in Amharclann Bhord Gáis, ar tí Christy a fheiscint.

Ní hamháin Christy, ach Máirtín O’Connor, Cathal Hayden, Seamie O’Dowd agus Jimmy Higgins chomh maith.

Níl ticéad ar bith fágtha, ach tá an t-ádh liom go bhfuil cairde maithe agam, a cheannaigh ceann dom in am!

Seo a chéad cheolchoirm i mbliana.

B’éigean dó a chuid ceolchoirmeacha i rith aimsir na Nollag a chur ar athló, de bharr tinnis.

Tá sé thar n-ais ar a sheana-léim arís, agus ullamh le tabhairt faoi shraith a thabharfaidh timpeall na tíre é, agus níos faide i gcéin fiú.

Is i nDuga na Canálach Móire a bheidh sé anocht agus amárach, (ticéid ar fáil fós do ghig an tSathairn).

I rith mhí Feabhra, beidh sé i Sráid an Bhiocáire san Ardchathair, An Muileann gCearr, Inis Córthaidh agus Caisleán an Bharraigh.

Beidh sé ar an mbóthar go dtí lár an tsamhraidh, agus tiocfaidh sibh ar shonraí níos beichte faoi na dátaí agus na hionaid ar a shuíomh.


maura-karen

CEOL: Camchuairt le Maura O’ Connell, Karan Casey, Ed Boyd agus Martin Tourish, náisiúnta / 16-25 Eanáir

Tá tús curtha ón gCéadaoin seo caite le sraith cheolchoirmeacha de chuid Music Ireland.

Páirteach iontu, tá beirt de mhór-amhránaithe na hÉireann, Maura O’ Connell agus Karan Casey. Tá cónaí ar Mhaura O’Connell, arb as Contae an Chláir di, i Nashville, Tennessee, le blianta fada agus ní minic a bhíonn an deis ann í a fheiscint ar a fód dúchais.

Ina teannta don tsraith seo, tá iar-bhall de chuid an ghrúpa Solas, Karan Casey, a bhfuil aithne agus cáil bainte amach aici mar amhránaí aonair le fada an lá fosta.

Á dtionlacan, tá an giotáraí Ed Boyd agus Martin Tourish a sheinneann ar an bpianóchairdín; beirt atá sáite go domhain i saol an cheoil agus baint acu le dhá bhanna ár linne, Lúnasa agus Altan, faoi seach.

Taistealóidh siad ceathrar fud fad na tíre an tseachtain seo; go deimhin, tá tosnaithe acu cheana féin!

Bhíodar sa Sugar Club i mBaile Átha Cliath ar an gCéadaoin agus in Ionad Ealaíona an Mermaid Arts Centre, i mBré aréir. D’éirigh go maith leo ann is cosúil:

maura-tweet

Féach thíos liosta iomlán gigeanna:

16ú Eanáir – Dún Laoghaire, BÁC / Amharclann an Pavilion
17ú Eanáir – Leitir Ceanainn, Dún na nGall / Regional Cultural Centre
18ú Eanáir – Inis, Co. an Chláir / Glór
20ú Eanáir – Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo / Linenhall Arts Centre
21ú Eanáir – Sligeach / Hawkswell Theatre
22ú Eanáir – Corcaigh / Triskel Christchurch
23ú Eanáir – An Droichead Nua, Cill Dara / Riverbank Arts Centre
24ú Eanáir – Ros Comáin / Roscommon Arts Centre
25ú Eanáir – An Clochán, Gaillimh / Clifden Arts Society


simon

FILÍOCHT: Seoladh chnuasach filíochta le Simon Ó Faoláin: ‘Fé Sholas Luaineach’, An Lab, An Daingean, Co. Chiarraí / 17 Eanáir

Seoladh cnuasach filíochta le Simon Ó Faoláin i rith na féile litríochta IMRAM, i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, sa phríomhchathair, áit ar rugadh é.

Déanfar an leabhar a sheoladh in athuair i gCorca Dhuibhne, áit ar tógadh é agus a mhaireann sé, Dé Sathairn beag seo.

‘Fé Sholas Luaineach’, an teideal atá air agus is é seo an tríú cnuasach óna pheann.

I láthair ag an ócáid seolta beidh Paddy Bushe, Baile Átha Cliathach atá ag cur faoi i gCiarraí chomh maith. Is air siúd atá an cúram an leabhar a sheoladh, agus is é Mark Crickard a bheidh ag soláthair an cheoil.

www.anlab.ie


Seamus-Mac-Grianna

DRÁMA: ‘Idir dhá cheann na hImní’, Seó aonair le Noel Ó Gallchóir, Club na Múinteoirí, Theatre@36, BÁC / 22 – 23 Eanáir

Saol agus saothar Sheosaimh Mhic Grianna a bheidh faoi chaibidil sa dráma ‘Idir dhá cheann na hImní’, le Noel Ó Gallchóir, a thiocfaidh chomh fada le Baile Átha Cliath an tseachtain seo chugainn.

D’éirigh le Noel gradam aisteoireachta a bhaint dá ról sa seó aonair seo ag an bhFéile Náisiúnta Drámaíochta anuraidh, a reáchtáladh i gCúil Aodha.

Ócáid bhríomhar thaitneamhach atá geallta Déardaoin agus Dé hAoine seo chugainn, nuair a dhéanfar ceiliúradh ar shaibhreas cultúrtha agus liteartha Thír Chonaill.

Tar éis an dráma, ar an dá oíche, beidh seó amhrán ar siúl le cuid de na hamhránaithe is aitheanta ó Dhún na nGall ar an stáitse: Brian Danny Minnie Ó Domhnaill, (a tháinig sa dara háit i gcomórtas Chorn Uí Riada na bliana seo caite), agus Maria McCool ar an Déardaoin; Máire Ní Choilm agus Cathal ‘Banjo’ Ó Curráin ar an Aoine.

Tá ana-chuid cainte cloiste agam ar Chathal le cúpla mí anuas, ó tharraingíodh aird ar a amhrán nua-chumtha Anois Tá Mé Liom Féin, sár-phíosa cumadóireachta a bhfuil éisteoirí RTÉ Raidió na Gaeltachta ana-thógtha leis.

Beidh beár an ionaid ar oscailt i ndiaidh na léirithe, agus táim cinnte go leanfaidh an spraoi ar aghaidh ann, an dá oíche.

www.facebook.com/Theatre36


Tá na buaicphointí siamsa seo á gcur i láthair in éineacht leis an gclár Cormaic ag a Cúig ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Craoltar an mhír shiamsaíochta ar an gclár gach Aoine.

SCÉALTA EILE