The Bonny Men agus imeachtaí eile

The Bonny Men // Ionad Ealaíon The Duncairn, Béal Feirste Dé hAoine, 14 Feabhra @ 19:00

Tá albam nua ag The Bonny Men, The Broken Pledge atá air. Tá sé seolta acu cúpla babhta cheana féin ach níl deireadh lena gcamchuairt chun toradh a gcuid oibre le tamall anuas a chur os comhair na ndaoine! Is i mBéal Feirste a bheidh siad in Ionad Ealaíon The Duncairn inniu, Lá Fhéile Vailintín. Go n-éirí leo.

Scoil Cheoil an Earraigh // Corca Dhuibhne, ón 19ú Feabhra ar feadh  cúig á, ionaid éagsúla

Ní fada uainn Scoil Cheoil an Earraigh! Is ar leithinis Chorca Dhuibhne a bhíonn an fhéile bhliantúil cheoil seo ar bun — meascán de cheardlanna, ceolchoirmeacha, seisiúin agus cuileachta! Maireann sé ar feadh tréimhse cúig lá agus is ar an 19 Feabhra a chuirfear tús leis. Beidh tú in ann tú féin a chlárú Dé Céadaoin seo chugainn chun do chuid spéise a léiriú sna ranganna agus is ar an oíche sin chomh maith a bheidh an oscailt oifigiúil ar siúl. 

Ceol, comhluadar agus amhráin a bheidh le clos ós na múinteoirí agus na haíonna speisialta, chomh maith le ceoltóirí óga. Is é Cathal Goan a sheolfaidh agus ina dhiaidh cloisfear Maighréad agus Tríona Ní Dhomhnaill le roinnt amhrán. Beidh siad le clos chomh maith ar an Déardaoin in Ionad álainn an Bhlascaoid i nDún Chaoin. An tráthnóna céanna seolfar dlúthdhiosca le ceoltóir áitiúil, Nicole Ní Dhubhshláine, agus a comrádaí, Kyle Macaulay i dTigh Bhric. Tá imeachtaí go leor eile beartaithe – ach ná glac uaimse é – téir chomh fada le scoilcheoil.com go gcífidh tú féin gach atá ar an gclár.

Oíche Eolais ag An Pobal Rua // An Crompán, An Cheathrú Rua, Dé Máirt, 18 Feabhra @ 19:00

Eagrófar oíche eolais ar an gCeathrú Rua Dé Máirt seo chugainn. Tá an oíche eolais seo eagraithe ag dream a thugann An Pobal Rua orthu féin agus é dírithe ar fhoghlaimeoirí Gaeilge. Tá an grúpa ag iarraidh freastal orthu siúd sa phobal a bhfuil riachtanais éagsúla acu ó thaobh na teanga de — daoine ar glantosaitheoirí iad, nó iad siúd a bhfuil Gaeilge acu ach nach bhfuil sé de mhuinín acu í a labhairt go hoscailte. Pléifear na féidearthachtaí atá ann chun snas a chur uirthi — an é gur ranganna atá de dhíth, nó deiseanna labhartha amach anseo! Is ócáid dhátheangach a bheidh i gceist, agus fáilte mhór roimh éinne a bhfuil spéis acu freastal uirthi!

Nuadán // Maureen’s, Droichead na Bandan, Corcaigh, Déardaoin 20 Feabhra @ 20:00

Beidh an banna Nuadán ar an mbóthar go luath agus iad i Maureen’s i gCorcaigh. Bí leo i nDroichead na Bandan Déardaoin beag seo, óna hocht!

Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge // Dé hAoine 21 Feabhra, Gaillimh

Is í an Ghaillimh Príomhchathair Chultúrtha na hEorpa do 2020 agus dá bharr, imeachtaí go leor le bheith ar siúl Cois Coiribe i rith na bliana. Ina measc, Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge! Is ón Aoine seo chugainn ar aghaidh a bheidh sé ar siúl, ach más mian leat freastal air, ní mór duit teachtaireacht a sheoladh chuig lucht an Chonartha roimh dheireadh an lae inniu (ciaran@cnag.ie)! ‘Oideachas, Reachtaíocht & Toghcháin’ plé na hArd-Fheise faoi chathaoirleacht Mháirín Ní Ghadhra. Seolfar Seachtain na Gaeilge le Energia in Ionad siopadóireachta na cathrach agus beidh seisiún ceoil agus seisiún spraoi do theaghlaigh ar siúl in Áras na nGael, mar chuid den gclár. Beidh deis acu siúd a bheidh i láthair taispeántas ó Chartlann an Chonartha a fheiscint agus suí chun boird do dhinnéar na hArd-Fheise chomh maith, ócáid ag a mbronnfar Gradam an Uachtaráin ar Ghearóid Ó Tuathaigh.

SCÉALTA EILE