‘Theastaigh uainn ealaíona na Gaeltachta a chur i lár an aonaigh’

Cuirfear ealaíona na Gaeltachta “i lár an aonaigh” ag An Fhéile Bheag a bheidh á reáchtáil an deireadh seachtaine seo ar champas Ollscoil Mhá Nuad. Tá an fhéile á heagrú ag mic léinn an Ma sa Nua-Ghaeilge agus beidh roinnt imeachtaí ar siúl i gcaitheamh an lae amárach ar fud champas na hollscoile.

“Seo an chéad bhliain a bheidh ócáid mar seo ar siúl, agus caithfidh muid buíochas mór a ghabháil leis an Ollamh Tríona Ní Shíocháin as an gcúnamh a thug sí dúinn. Tá an fhéile dírithe ar ealaíona na Gaeltachta, theastaigh uainn an cultúr sin a chur i lár an aonaigh ar an gcampas agus go mbeadh deis ag muintir na Gaeltachta ar an gcampas aithne a chur ar a chéile agus ar chainteoirí eile Gaeltachta. Beidh roinnt imeachtaí ar siúl againn, idir cheardlanna ceoil, cheardlanna damhsa, cheardlanna amhránaíochta, chomh maith leis ‘An Phicnic Bheag’ agus seisiún ‘Siúlach Scéalach’ leis an amhránaí Étáin Ní Churraoin.

“Beidh blaiseadh de chuile shórt ann, agus an deis ag daoine a bheidh ag freastal ar an bhféile amhrán nó port a chasadh ag an bPicnic Bheag a bheidh ar siúl amuigh faoin aer. Tá muid ag súil go mbeidh sí ina hócáid bhliantúil amach anseo, agus go mbeidh ardán ag traidisiún na Gaeltachta in Ollscoil Mhá Nuad bliain i ndiaidh bliana,” a dúirt duine d’eagraithe na féile, Méabh de Barra, le NÓS.

https://twitter.com/feilebheagOMN/status/1518680016787324929

Cuirfear tús leis an bhféile lae amárach ag 9.30 agus beidh na himeachtaí ar siúl as sin go dtí 16.30. Beidh an t-amhránaí clúiteach Muireann Nic Amhlaoibh as Corca Dhuibhne i láthair le ceardlann amhránaíochta a dhéanamh agus beidh ceardlann damhsa ann le Nada Ní Chuirrín as Conamara.

Is í an t-amhránaí as Ráth Chairn Étáin Ní Churraoin, duine de bhaill an ghrúpa An Chéad Ghlúin Eile, a bheidh i mbun na siúlóide amhránaíochta ‘Siúlach Scéalach’ timpeall an champais theas i ngairdíní na hollscoile. Sna gairdíní céanna a bheidh an Phicnic Bheag ar siúl níos deireanaí sa tráthnóna.

Ar deireadh, beidh ‘Péinteáil agus Port’ ar siúl i Halla Callan an choláiste. Cuirfear ábhair phéinteála agus scuaba péinte ar fáil do na rannpháirtithe le go mbeidh siad in ann “todhchaí nua a shamhlú don Ghaeilge”.

Ócáid ana-speisialta a bheidh anseo ina gcuirfear ábhair phéinteála agus scuaba péinte ar fáil do dhaoine fásta ionas gur féidir leo todhchaí nua a shamhlú don Ghaeilge. Roinnfear íomhánna ar leith a bhaineann le saol na Gaeilge agus na Gaeltachta ar rannpháirtithe mar inspioráid chun gur féidir leo todhchaí na Gaeilge a shamhlú go teibí leis an scuab phéinte agus iad ag éisteacht le taispeántais cheoil den scoth. Beidh béim ar éagsúlacht agus indibhidiúlacht na cruthaitheachta sa tseisiún, agus beidh saoirse chruthaitheach ag cách. Iarrfar ar rannpháirtithe grianghraf a ghlacadh dá bpictiúr féin lena bhfón póca le seoladh go dtí stiúrthóirí na comhdhála as a gcruthófar collage digiteach ealaíne a roinnfear leis an bpobal.

Beidh saorchead isteach chuig imeachtaí na féile ach ní mór clárú roimh ré ar Eventbrite le freastal orthu.

SCÉALTA EILE