Tionól Niocláis Tóibín agus 4 imeacht Ghaelacha eile


‘Uisce agus Cloch’, saothar ealaíne Chathail Phóirtéir / Ionad an Axis, Baile Munna, 8 Feabhra – 15 Márta ’18

Tá saothar ealaíne an chraoltóra agus an scríbhneora Cathal Póirtéir le feiscint i láthair na huaire in Ionad an Axis i mBaile Munna. Is dírithe ar an téama ‘Uisce agus Cloch’ atá na pictiúir sa taispeántas seo, meascán de thírdhreacha agus de mhuirdhreacha, ábhar gur dual d’fhear Dhoire a phéinteáil. Láithreacha ar imeall an Atlantaigh atá le feiscint sa tsaothar íle seo, cóstaí Iarthar Chorcaí agus Chiarraí, cuirim i gcás. Mairfidh an taispeántas go lár na míosa seo chugainn.


Cruinniú Consairtín / Sráid na Cathrach, 9–11 Feabhra ’18

Beidh ceiliúradh á dhéanamh ar an gconsairtín ag an deireadh seachtaine i mbaile ceolmhar an Chláir, Sráid na Cathrach! Seo an 6ú huair dona leithéid d’fhéile a bheith ar bun, ócáid a dhíríonn go sonrach ar an uirlis sin cheoil! Cuirfear ranganna ar fáil, leo siúd a bhfuil fios a gcúraim go maith acu i mbun teagaisc, leithéidí Edel Fox, Jack Talty agus Liam O’Brien. Beidh coirmeacha ceoil ar siúl le máistrí na huirlise chomh maith, an banna Tríréad Dísréad; The Boruma Trio; agus Noel Hill le Tríona Ní Dhomhnaill. Anuas air sin, beidh léachtaí poiblí ar siúl, chomh maith le ceardlann ar chúram agus ar dheisiú an chonsairtín, agus seisiúin oscailte cheoil!


Tionól Niocláis Tóibín / Rinn Ó gCuanach, 9– 11 Feabhra ’18


Is i Rinn Ó gCuanach a bheidh Tionól Niocláis Tóibín ar bun an deireadh seachtaine seo, mar is iondúil an t-am seo bliana. Is féile trí lá d’imeachtaí cultúrtha atá geallta, in onóir an amhránaí. Tá ceardlanna, seisiúin cheoil is amhránaíochta, agus Aifreann an tionóil ar chlár an deiridh seachtaine. An Dr. Breandán Ó Cróinín ó Choláiste Mhuire Gan Smál a thabharfaidh léacht ar an bhfile Déiseach Piaras Mac Gearailt, agus seolfar dlúthdhiosca le Cór Fear na nDéise, dar teideal ‘Ceolta Néata’. Beidh RTÉ Raidió na Gaeltachta ar an láthair chomh maith agus iad ag craoladh An Saol Ó Dheas ar an Aoine agus Togha agus Rogha an tSathairn ó Mheánscoil San Nioclás. Mura féidir leat a bheith ann, coimeád cluais leis an raidió!


Cúrsa Drámaíochta / Halla na Feothanaí, 10 & 11 Feabhra ’18

Má tá suim agat sa drámaíocht, bí ar an eolas go mbeidh cúrsa ar bun i gCorca Dhuibhne go luath a chabhróidh leat snas a chur ar do cheird! Is é Beartla Ó Flatharta a bheidh i bhfeighil an imeachta, a bheidh ag plé le bunscileanna drámaíochta don stáitse. Faoin teideal sin is ea a thiocfaidh plé agus cleachtadh ar léiriú drámaí, an turas ón script go dtí an stáitse, aisteoireacht agus amharclannaíocht ‘ensemble’. Más mian leat a bheith páirteach, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le Bosco Ó Conchúir ó Aisteoirí Bhréanainn, ag an seoladh seo: boconchuir@eircom.net


Imbolc / Ionad Cultúrtha an Dr. Ó Loingsigh, Baile Bhuirne, Dé Sathairn, 10 Feabhra


Beidh an comhdháil lae, Imbolc, ar bun arís i mbliana i mBaile Bhuirne. Ted Talks na Gaeilge atá baiste agam go pearsanta ar an ócáid inspioráideach seo, nuair a thagann réimse cainteoirí le chéile le labhairt faoina gcuid oibre agus a gcuid sainspéise.

Ní haon eisceacht féile na bliana seo, ó thaobh na gcainteoirí cumasacha ábalta. Beidh Maebh Ní Fhallúin, atá ag obair i réimse na sláinte poiblí i Londain agus i mBaile Átha Cliath, ar dhuine de na cainteoirí. Labhróidh an ceoltóir, file agus scríbhneoir Diarmuid Johnson faoina shaothar, mar aon leis an ealaíontóir Caomhán Mac Con Iomaire, atá ag obair leis an nGailearaí Náisiúnta faoi láthair.

Go deimhin, beidh eagarthóir nua na hirise seo, Maitiú Ó Coimín, i measc na gcainteoirí chomh maith, agus cur síos aige ar an gcomórtas idir-Ghaeltachta Aonach Tailteann. Cloisfear ón bhfile Ailbhe Ní Ghearbhuigh,; agus ó bhunaitheoir SEDCo (Social Enterprise Development Company), Rónán Ó Dálaigh, chomh maith. Duine eile a bheidh i mbun cainte ná Kathleen Ní Dhuinnín, stiúrthóir bunaidh an ghrúpa White Raven. Beidh an grúpa ceoil sin ag tabhairt faoin ardán san ionad céanna oíche Aoine, sula dtabharfaidh siad aghaidh ar an Daingean, do choirm sa Díseart ar an Satharn.

SCÉALTA EILE