#wewilldraw agus imeachtaí aonair eile

Uair sa tseachtain tugaim moltaí duit do choirmeacha, drámaí, seoltaí agus imeachtaí eile nach iad a bhíonn beartaithe ó cheann ceann na tíre. Ach ní gá dul lasmuigh an doras chun tú féin a choimeád ag imeacht, mar atá feicthe againn le cúpla lá anuas, le seifteanna éagsúla ag daoine chun an t-am a mheilt. 

Seo cúpla nod daoibh!

1. #wewilldraw

Is fiú go mór súil a chaitheamh ar an haischlib #WeWillDraw atá cruthaithe ag an ealaíontóir Will Sliney, ealaíontóir agus Corcaíoch a d’oibrigh le Marvel. Uair sa ló, tabharfaidh sé dúshlán ealaíne do dhaoine óga (agus níos sine!) na tíre. Ba bhreá leis léaráidí faoi na ceannteidil a roghnaíonn sé a fheiscint agus, ag deireadh an lae, roinnfidh sé ar a chuntas twitter (@WillSliney) iad. Go dtí seo tá pictiúir de Spiderman agus carachtair éagsúla ó Star Wars tarraingthe go snasta acu siúd atá a ag tabhairt faoi!  

2. Comórtas dathúcháin

Dá mba rud é go raibh nós na ndearbhán níos láidre in Éirinn, déarfainn go mbeinn i mo Coupon Queen. Is ar an mbonn céanna go bhfaighim méid áirithe sásaimh as a bheith ag cur isteach ar chomórtais agus go háirithe as a bheith á mbuachtan!

Tá comórtas dathúcháin eagraithe ag Seachtain na Gaeilge agus é le feiscint ar shuíomh na seachtaine faoi láthair. Is féidir le daoine aonair, daltaí scoile, nó fiú iad siúd atá bainteach le clubanna óige, cur isteach air. Go n-éirí libh, d’fhéadadh sibh 30 geansaí de chuid O’Neill’s a bhuachtan!

3. Bailiúchán de mhaslaí!

An bhfuil maslaí faoi leith go mbaineann tú úsáid astu go rialta? Léan ort! Scona go sáil ort! Tá go leor acu ann, gan aon agó. Tá tionscadal beag béaloidis tosaithe ag Stiofán Ó Briain agus Ailbe van der Heide agus maslaí na hÉireann, idir Ghaeilge is Bhéarla, á mbailiú acu. Tá suirbhé beag curtha le chéile acu agus na maslaí is cruthaithí, is dúchasaí agus is spraíúla á lorg acu, níl le déanamh agat, ach cuairt a thabhairt ar an Google Doc seo!

4. Co(ncert) Vid(eo)-19 

https://www.facebook.com/CeolVid/photos/a.110292977259322/110292953925991/?type=3&theater

Is minic mé ag labhairt faoi choirmeacha ar an leathanach seo agus ainneoin go bhfuil formhór a bhí beartaithe timpeall na tíre, curtha ar ceal – ní shin deireadh an scéil! 

Tá leathanach faoi leith ar Facebook tiomnaithe don gceol traidisiúnta agus é mar aidhm acu sraith coirmeacha a bheith acu, ar líne! Co(ncert) Vid(eo)-19 atá siad ag tabhairt air, agus is féidir leatsa, más ceoltóir tú, físeán a thaifeadadh agus iad a chlibeáil ann. Is é ról lucht an leathanaigh ná bheith ina gcoimeádaithe agus na físeáin ar fad a bhailiú le chéile in aon áit amháin!

5. Cláracha teilifíse!

Is minic go ndeirtear liom ‘I love TG4, they’ve great documentaries’…. agus an ceart acu siúd a dheireann amhlaidh. Is mó clár iontach atá craolta ar TG4 agus go deimhin RTÉ le tamall de bhlianta anuas agus fáil ar chuid mhór mhaith acu ar na seinnteoirí atá ag an dá stáisiún. Ní díreach cláracha reatha, ach cinn níos sine atá le fáil ar na hardáin chuí. An raibh sé i gceist agat féachaint siar ar Laochra Gael, Dancing with the Stars… nó fiú ER (gach sraith ar sheinnteoir RTÉ, dála an scéil!)? 

Níl uaibh ach foighne chun fanacht ar na cláracha le lódáil…. 🙂

SCÉALTA EILE