Éabhlóid ar an Réabhlóid


Is dócha gur thug sibh faoi deara – tá lucht léitheoireachta NÓS an-chliste ar ndóigh – nach raibh mórán ag tarlú ar nosmag.com (seansuíomh na hirise – EAG. 2015) le tamall anuas.

Nuair a chuir muid tús leis an iris ar líne i Márta 2008, agus ansin nuair a cuireadh an chéad eagrán den leagan gnéasúil clóite ar fáil ag tús 2009, bhí foireann NÓS ag fíorú físe.

An fhís a bhí againn ná cur leis na meáin Ghaeilge ar bhealach spreagúil ardchaighdeáin a chuirfeadh leis na seirbhísí atá ar fáil do phobal na Gaeilge agus a mheallfadh daoine nua i dtreo ár dteanga iontaí.

Chabhraigh go leor daoine – rannpháirithe, síntiúsóirí, tacadóirí – chun an fhís sin a fhorbairt agus tá buíochas agus meas tuillte acu sin ar fad a chuidigh linn an dul chun cinn a dhéanamh.

Bhí muid dóchasach i gcónaí go meallfadh an t-éacht seo maoiniú éigin chun cuidiú leis an togra ach, ar chúiseanna éagsúla, níor mheall agus ba ar fhógraí agus ar shíntiúis amháin a bhí an iris ag brath.

Sa deireadh, ba dhúshlán ró-mhór é sin sa ghéarchéim reatha eacnamaíochta agus bhí orainn sos a thabhairt don iris mhíosúil chlóite.

Ní deireadh é sin do NÓS clóite áfach mar ón lá inniu tá forlíonadh speisialta NÓS á fhoilsiú leis an nuachtán náisiúnta Gaelscéal!

“Yee haa!” a deir sibh, agus bheadh an ceart ar fad agaibh mar is gnáth-mheascán d’ábhar spleodrach NÓS atá i gceist leis an fhorlíonadh, a fhoilseofar ar an Aoine dheiridh de gach mí.

Tá gliondar orainn an comhoibriú seo a dhéanamh le Gaelscéal, atá tar éis dul i bhfeidhm go mór ar dhaoine ó seoladh é ní ba luaithe i mbliana, agus tá áthas orainn go mbeidh NÓS á léamh i lámha an phobail arís.

Mar sin níl le déanamh agat ach cóip de Gaelscéal agus NÓS a aimsiú agus sult a bhaint as ár léirmheasanna ceoil, scannáin, idirlín, tuairisc ar Ghaelú Electric Picnic, Féile Bhéal Feirste agus eile!

Ar ndóigh beidh teacht ar an ábhar anseo ar nosmag.com chomh maith mar sin bígí cinnte go gcoinníonn sibh súil ar leathanaigh an tsuíomh!

Forlíonadh NÓS le léamh ar líne anseo.

SCÉALTA EILE