Forbairtí ar líne agus i gcló


NOS.IE – LE SEOLADH GO LUATH
Mar is eol do chuid agaibh, tá ullmhúcháin faoi lán seoil againn faoi láthair chun baile nua idirlín a chruthú do NÓS agus é a sheoladh sna seachtainí amach romhainn.

Beidh an suíomh úr NOS.IE ina áis chultúir den chéad scoth le meascán tarraingteach de cheol, scannáin, teic, taisteal, gníomhaíochas agus neart eile le fáil ó cheann ceann na seachtaine.

Is faoi chonradh trí bliana ó Fhoras na Gaeilge atá an suíomh nua á fhorbairt agus tá muid féin ar bís anseo in oifigí NÓS chun láithreán comhaimseartha snasta a chur ar fáil do Ghaeil na cruinne.

Tuilleadh sonraí faoi sheoladh NOS.IE gan mhoill!

TODHCHAÍ AN EAGRÁIN CHLÓITE – DÉMHÍOSÚIL
Creidimid chomh maith go bhfuil an-tábhacht fós le foilseachán clóite ar ardchaighdeán agus tá sé i gceist go leanfar le foilsiú NÓS go démhíosúil ó thús na bliana úire ar aghaidh.

Níl aon mhaoiniú stáit ann don iris chlóite mar sin is ar dhíolachán agus ar shíntiúis a bheas muid ag brath chun an iris a sholáthar daoibh. “Ní iris ghnéasúil go cur le chéile,” mar a deir siad.

Tá an-dul chun cinn déanta ag ár n-eagrán cló le tamall – óna bheith ar díol i siopaí Eason ar fud na tíre go dtí an gradam náisiúnta deartha a bronnadh orainn ag na Irish Magazine Awards – agus, le cabhair ó Nósadóirí ar fud na hÉireann agus thar lear, tá muid ag súil go mór cur leis na forbairtí sin sa tréimhse amach anseo.

SÍNTIÚIS – REATHA AGUS NUA
Beidh áthas ar shíntiúsóirí reatha a chloisteáil go bhfuil bhur gcóipeanna den eagrán is déanaí ar an mbealach chugaibh faoi láthair, agus é le ceannach fosta i siopaí ón Déardaoin seo.

Tá meas agus moladh mór ag dul do gach duine a thacaigh leis an tionscnamh uaillmhianach seo ón chéad lá agus a chuir ar ár gcumas iris snasta ardchaighdeáin a fhoilsiú ar achmhainní teoranta – tógann sé ár gcroíthe go bhfuil an fhís chéanna agaibhse dár dteanga agus dár bpobal is atá againn féin.

Tá síntiúis ina gcnámh droma ag an eagrán cló agus, muna bhfuil ceann agat cheana, tá siad anois le fáil ar €40.

Gheobhaidh tú 6 eagrán sa bhliain díreach chuig do dhoras féin, mar aon le nuashonruithe eile agus tairiscintí iontacha ó shaol comhaimseartha na nGael.

Díreach cliceáil anseo chun do lámha a chur ar shíntiús bliana agus chun tacú le ceann de na tograí is beoga sna meáin Ghaeilge!

Beidh muid ar ais go luath lena thuilleadh eolais faoi NÓS.IE agus ábhar spleodrach eile. Go dtí sin, coinnigh Gaelach é.

SCÉALTA EILE