Tá muid ar ais!


Is fada an bóthar nach mbíonn casadh ann mar a deir siad, agus is amhlaidh an scéal leis an iris seo.

Mar is eol daoibh seoladh NÓS ar líne ar Lá Fhéile Pádraig 2008 agus, spreagtha ag an aiseolas dearfach uaibh féin, níorbh fhada gur bheartaigh muid tús a chur le leagan snasta clóite a bhainfeadh anáil as gach a leagfadh súil air.

Foilsíodh eagrán míosúil ar feadh i bhfad gan aon mhaoiniú, le dearadh agus ábhar comhaimseartha na hirise ag dul i bhfeidhm go mór ar Ghaeil i gcóngar agus i gcéin.

In ainneoin na cabhrach iontaí ó scríbhneoirí deonacha agus ón phobal léitheoireachta araon, d’éirigh cúinsí eacnamaíochta ró-dhian d’fhoilseachán pobalbhunaithe gan chuidiú stáit agus socraíodh teacht amach mar fhorlíonadh leis an nuachtán Gaelscéal ar feadh seala.

Ba mhaith an chomhpháirtíocht í a choinnigh beocht bhríomhar san fhís go mbeadh iris nua-aoiseach ag pobal na Gaeilge a bheadh in ann seasamh le haon iris eile ar domhan, in aon tír, in aon teanga.

Anois tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil an fhís sin á fíorú arís, a bhuí le cumas agus spiorad na rannpháirtithe agus cúnamh ó Fhoras na Gaeilge, agus an uair seo tá diongbháilteacht agus dóchas cinnte ann go bhfanfaidh an iris ar an fhód.

Ar ndóigh tá buíochas ar leith le gabháil daoibhse, ár léitheoirí, ach go háirithe na daoine ceannródaíocha sin a cheannaigh síntiús linn. Tuigeann muid go bhfuil cuid agaibh ann nach bhfuair iomlán bhur síntiúis roimhe – gheobhfaidh sibh anois iad ag tosnú leis an leagan nua athsheolta, Eagrán 37. Tá go leor istigh ann mar is gnáth, mar aon le dearadh úr, agus tá súil mhór againn go dtaitneoidh sé libh.

Agus cé go bhfuil níos mó áiseanna ag NÓS anois ná mar a bhí againn riamh – rud a fhágann go bhfuil muid anseo le fanacht an uair seo – beidh an dearcadh deonach, radacach, onnghníomhach sin a spreag muid chun dul i mbun oibre ag an tús, beidh sé sin againne i gcónaí.

Is Gaeliris í NÓS a chreideann go láidir go bhfuil foilseachán cultúir agus stílbheatha ar ardchaighdeán ag teastáil agus tuillte ag pobal beoga comhaimseartha ár dteanga.

Tá íomhá ar leith ag irisí den scoth a chuidíonn le stádas an chultúir ar a bhfuil siad ag freastal a ardú i measc an phobail mhóir. Tá sé déanta ag TG4 trí mheán na teilifíse. Déanfaidh NÓS é trí mheán an fhoilseacháin chlóite agus an idirlín.

Creideann muid freisin go bhfuil todhchaí gheal roimh an Ghaeilge a fhad is go nglacann muid ar fad ról gníomhach i saol na teanga agus go leanann muid linn ag brú chun tosaigh le samhlaíocht, le fuinneamh, le muinín agus le spraoi.

Mar sin má chreideann tusa sna rudaí céanna, má tá fís agat dár dteanga agus dár bpobal sna blianta amach romhainn, bí linn. Agus dá mba mhian leat an iris chlóite bheith i do lámha agat, faigh síntiús le NÓS inniu.

Ar aghaidh linn.

SCÉALTA EILE