Is iris chultúir é NÓS a chlúdaíonn suimeanna coitianta an tsaoil chomhaimseartha.

Tá sé de sprioc ag NÓS beocht fhuinniúil a chur i sochaí na hÉireann trí léargas muiníneach Gaelach a thabhairt ar an saol thart orainn.

Is mian linn chomh maith pobal na teanga a spreagadh chun spraoi, chun smaoinimh agus chun gnímh.

Mar aon leis an iris ar líne, eagraímid Gradaim NÓS don cheol Gaeilge agus imeachtaí eile gach bliain.

Neamhbhrabúsach agus cruthaithe ag líonra de rannpháirtithe díograiseacha in Éirinn agus thar lear, tá NÓS ar an bhfód ó 2008.

Is féidir ár seaneagráin a léamh anseo.

Smaoineamh nó moladh agat? Ba bhreá linn cloisteáil uait!


cabhair_fnag