FÍSEÁN: “Le chéile is féidir linn an stiogma a bhriseadh”


Inniu Lá Domhanda na Meabhairshláinte, agus tá físeán speisialta againn daoibh.

Is minic nach mbíonn comharthaí soiléire ann i gcás na meabhairghalar.

Ní bhíonn a fhios ag aon duine againn cad atá ag dul ar aghaidh i gcloigeann daoine eile nó na smaointe a théann trína gceann.

Thiocfadh le do mhúinteoir, nó an freastalaí sa chaifé, nó an cailín atá ina suí in aice leat ar an bhus a bheith ag fulaingt agus ní bheadh a fhios agat.

Tá sé tábhachtach go mbrisfear an stiogma a bhaineann le fadhbanna meabhairshláinte.

An rud is tábhachtaí ná labhairt amach.

Sin an chéad chéim, a bheith ábalta a admháil go bhfuil cuidiú de dhíth.

Tinneas atá ann agus nuair atá tú tinn, iarrann tú cuidiú.

D’fhéadfadh sé tosú le smaointe diúltacha, agus seans go mbeadh sé deacair a aithint go bhfuil rud éigin cearr.

Go minic síleann daoine nach bhfuil cabhair tuillte acu agus ní bhíonn siad ag iarraidh cur isteach ar dhuine ar bith.

In amanna tá eagla ar dhaoine agus ní thuigeann siad cad atá ag dul ar aghaidh, ní thuigeann siad go bhfuil na drochsmaointe seo coitianta go leor agus go dtarlaíonn seo do dhuine amháin as gach ceathrar in Éirinn.

Go minic mothaíonn daoine go bhfuil siad leo féin, ach níl. Ní bhíonn tú riamh leat féin. Labhair le duine éigin faoi.

Roghnaíodh cáilíní ó rang drámaíochta i gColáiste Feirste le bheith páirteach san fhíseán seo agus chun an teachtaireacht thábhachtach a thabhairt.

Gach duine a bhí páirteach san fhíseán, scríobh siad faoi smaointe a bhí acu féin ag pointe amháin ina saol.

Tá siad uilig ag déanamh go maith anois agus ba mhaith leo go mbeadh daoine sa saol mór ar an eolas gur féidir teacht tríd an mheabhairghalar agus go bhfuil cuidiú ar fáil.

Le chéile, is féidir linn an stiogma a bhriseadh.

Gabhaimid buíochas leis na rannpháirtithe uilig agus leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge a thug an maoiniú chun an físeán seo a dhéanamh.

SCÉALTA EILE