Aip foghlama Gaeilge dírithe ar chainteoirí óga á forbairt

Tá comhlacht foghlama teangacha i Meiriceá ag díriú a aird ar an nGaeilge agus súil acu clár nua teanga a fhorbairt a chabhróidh le foghlaimeoirí agus cainteoirí óga Gaeilge feabhas a chur ar a scileanna teanga. Tá tús curtha cheana féin ag an gcomhlacht Linguacious leis an obair ar an leagan Gaeilge dá aip foghlama teanga, agus súil acu é a bheith réidh faoi dheireadh na bliana seo. 

Bhunaigh an teangeolaí an Dr Victor Santos agus a bhean Olya an comhlacht Linguacious in 2017 nuair nár éirigh leo cártaí foghlama a aimsiú a chabhródh lena mac óg Dylan an  Phortaingéilis, teanga a athar, agus an Rúisis, teanga a mháthar, a fhoghlaim. 

Ba éard a theastaigh ó mhuintir Santos ná cártaí a chabhródh le duine ceithre mhórscil teanga a chleachtadh in aon áit amháin — an léamh, an éisteacht, an scríobh agus an labhairt. Bhí sé ríthábhachtach dóibh freisin gur cainteoirí dúchais a bheadh le cloisteáil agus nach mbeifí ag brath ar thraslitriú go fuaimeanna an Bhéarla, agus go mbeadh foghlaimeoirí, go mór mór foghlaimeoirí óga, in ann spraoi a bhaint as na cártaí, sa gcaoi is go spreagfaí iad an teanga a fhoghlaim.

Dhear agus rinne an lánúin a gcuid cártaí féin, agus iad ag tarraingt ar shaineolas teangeolaíoch Victor mar theagascóir agus measúnaí. 

Tá na cártaí ceangailte, trí chód QR, leis an aip agus is ansin a bhíonn glór na gcainteoirí dúchais le cloisteáil. Anuas ar na comhaid fhuaime atá ar an aip, tá deich gcluiche éagsúla bunaithe ar na cártaí a chabhróidh leis an bhfoghlaimeoir an teanga a léamh, a scríobh, a chloisteáil agus a labhairt. Beidh 52 cárta ar a mbeidh 52 focal coitianta Gaeilge, ar earraí an tí, sa bpacáiste.

Tá na cártaí ar fáil cheana féin do 20 teanga éagsúla, idir mhórtheangacha agus mhionteangacha — an Ungáiris, an Choirdis agus an Ghréigis ina measc. Tá Linguacious anois ag díriú ar an nGaeilge agus súil acu na cártaí a bheith réidh go luath.

Sa sampla seo thíos, feictear buicéad, an cód QR, an focal ‘buicéad’ leis an alt, agus eolas faoi inscne an ainmfhocail (masc/firinscneach). Nuair a bheidh an aip curtha i gcrích, cloisfear glór an chainteora dúchais ag rá an fhocail ‘an buicéad’, agus beifear in ann na cluichí éagsúla a imirt.

 

“Bhí mé faoi dhraíocht i gcónaí ag Éirinn, agus d’fhás mé aníos ag breathnú ar chláracha ar nós Father Ted agus ag éisteacht le bannaí ceoil na hÉireann, leithéidí The Cranberries. Tá fuaimeanna na Gaeilge an-spéisiúil dom, agus bhí mé ar bís tabhairt faoin togra seo. Nuair a chuala mé nach labhraíonn ach 1.7% de mhuintir na hÉireann an Ghaeilge ar bhonn laethúil, bhí fuadar níos mó fúm an togra a chur i gcrích. 

“Caithfidh muid páistí a spreagadh an teanga álainn seo a fhoghlaim sa gcaoi is go dtuigfidh siad luach a gcultúir agus a n-oidhreachta, agus go mbeidh siad ina gcainteoirí líofa Gaeilge a thabharfaidh an teanga ar aghaidh chuig a bpáistí féin. D’fhéadfadh foghlaimeoirí fásta Gaeilge na cártaí seo a úsáid freisin le blaiseadh beag den Ghaeilge mar theanga eachtrannach a fháil,” a dúirt Victor.  

Tá lascaine 10% á thairiscint ag Victor do léitheoirí NÓS a léiríonn spéis sna cártaí ag an nasc seo. Deir sé dá mhéad daoine a léiríonn spéis sa leagan Gaeilge den aip is ea is sciobtha a fhorbrófar é. 

SCÉALTA EILE