An Caitliceach thú? Bí ionraic.

Ní chleachtann tú an Caitliceachas a thuilleadh?

Ná léirigh sa Daonáireamh gur Caitliceach thú mar sin.

Is í sin an teachtaireacht shimplí atá ag feachtas nua de chuid Chumann Daonnachach na hÉireann (Humanist Association of Ireland) atá á scaipeadh ar líne i láthair na huaire.

‘Time To Tick No’ is teideal don tionscnamh atá ag impí ar dhaoine ceist a chur orthu féin faoina bhfíor-nósanna creidimh agus faoin sórt sochaí ar mhaith leo a chruthú in Éirinn an lae inniu.

“Is dócha nach Caitliceach thú níos mó, agus tá sé sin ceart go leor,” arsa an cur síos ar a leathanach Facebook.

“Tógadh cuid mhór againn inár gCaitlicigh ach ní chreideann muid ann a thuilleadh, nó ní chleachtann muid é.

“Ach fós féin cuireann muid tic, go huathoibríoch, sa bhosca Caitliceach ar an fhoirm dhaonáirimh.

“Seans gur mithid dúinn sin a stopadh.”

Sa Daonáireamh deiridh, in 2011, chuir 83.5% de dhaonra na Poblachta in iúl gur Chaitlicigh iad.

Níor dhúirt ach 5.6% (nó 256,830 duine) nach raibh aon chreideamh acu.

Sa tuaisceart is é 10.1% (183,164 duine) an céatadán den phobal a deir nach bhfuil creideamh acu agus tá 6.8% breise ann nár líon isteach ceist an reiligiúin sa Daonáireamh deireanach.

daonaireamh-2016

Míníonn Rónán Ó Dálaigh, Gael óg atá ina stiúrthóir ar bhord Chumann Daonnachach na hÉireann, an tábhacht a bhaineann le staitisticí reiligiúin an Daonáirimh.

“Baineann an Stát úsáid as na figiúirí daonáirimh mar uirlis pleanála, go háirithe i leith chóras oideachais na tíre,” arsa Rónán.

“Faoi láthair tá an Eaglais Chaitliceach i gceannas ar 96% de bhunscoileanna na tíre, mar aon leis na coláistí múinteoireachta ar fad.

“Ach nuair a bhreathnaíonn muid ar na córais oideachais is fearr ar domhan, is cur chuige tuata atá acu, ní bhíonn siad faoi smacht ag aon reiligiún amháin.

“Baineann an Eaglais anseo úsáid as an líon mór daoine a roghnaíonn ‘Caitliceach’ sa Daonáireamh go fóill chun seilbh a choimeád ar an chumhacht seo, in ainneoin nach é is fearr don tír.”

Dar le Rónán go dtagann an dlúthcheangal seo idir an stát agus an eaglais – agus atá á néartú ag staitisticí Daonáirimh le blianta anuas – go dtagann sé salach ar phrionsabail an daonlathais, agus go bhfuil sé thar am don tír cur chuige tuata a chur chun cinn.

“Tá ár Stát ag druidim i dtreo 100 bliain d’aois,” ar seisean.

“Ceapaim go bhfuil sé in am dúinn seilbh a ghlacadh ar ár dtodhchaí féin, scaoileadh le laincisí dochta na haimsire caite agus bunphrionsabail an daonlathais a chur i bhfeidhm.”

Go dtí seo tá breis agus 1,300 cláraithe leis an fheachtas ar Facebook agus tá #timetotickno in úsáid anois ar Twitter chomh maith.

Dé Domhnaigh 24 Aibreán lá an Daonáirimh i mbliana ach beidh ar lucht an fheachtais fanacht go bhfoilseofar na figiúirí deiridh le fáil amach cá mhéad duine a ghlac lena gcomhairle.

SCÉALTA EILE