‘An Fáinne Sine’ seolta ag Conradh na Gaeilge

Tá ‘An Fáinne Sine’ seolta ag Conradh na Gaeilge agus é ar fáil anois sa Siopa Leabhar ar Shráid Fhearchair agus ar shuíomh idirlín na heagraíochta teanga.

Tá an Fáinne Sine i measc na ndearaí nua a d’fhógair Conradh na Gaeilge inniu, lena n-áirítear ‘an Fáinne Cluaise’, ‘an Fáinne Boilg’, agus ‘an Fáinne Sróine’, mar chuid dá fheachtas leanúnach an Fáinne Óir a chur i mbéal an phobail.

Le tamall de mhíonna anuas, tá an Conradh ag cur an tsuaitheantais bhig go mór chun cinn agus súil acu an ghlúin óg a spreagadh leis an bhFáinne a chaitheamh arís. 

Chuir Cumann Lúthchleas Gael feachtas ar bun leis an bhFáinne a chur chun cinn i measc bhaill CLG agus réaltaí na heagraíochta Declan Hannon agus Paul Conroy ina n-ambasadóirí dó. Chomh maith leis sin, seoladh leathanach nua Instagram, Humans of An Fáinne, cúpla mí ó shin leis “an íomhá atá ag daoine áirithe” de lucht caite an Fháinne a athrú. 

Tá súil ag an gConradh go meallfadh na dearaí nua a seoladh inniu tuilleadh daoine óga leis an bhFáinne a chaitheamh i suíomhanna éagsúla sóisialta. 

“Tá dearadh an Fháinne tar éis athrú cúpla uair le 100 bliain anuas, ón bhFáinne mór millteach a chaití ar bhóna seaicéid, Fáinne Dev mar a thugtar air scaití, go dtí an dearadh beag néata atá againn sa lá atá inniu ann. Is féidir an Fáinne sin a chaitheamh ar go leor rudaí, ach de réir suirbhé a rinne an comhlacht Millward Brown dúinn i mbliana, ní chaitheann go leor cainteoirí Gaeilge an Fáinne toisc ‘nach bhfeileann sé dá gcuid éadaí’.

“Tharraing muid an cheist anuas ag pléghrúpaí a rinneadh le breis agus 80 eagraíocht teanga, Thuaidh agus Theas, agus ba léir dúinn ansin nár ghá an dearadh a athrú ach dearaí nua a chur ar fáil do ghlúin nua cainteoirí Gaeilge,” a dúirt urlabhraí de chuid Chonradh na Gaeilge le NÓS. 

Dúirt sé go gcabhródh sé le cainteoirí Gaeilge iad féin a aithint in “go leor suíomhanna sóisialta neamhthraidisiúnta” agus “go spreagfadh sé comhráite Gaeilge in áiteanna nár chualathas an Ghaeilge riamh cheana”. 

“Tá scéalta cloiste againn go léir faoi dhuine a bhí ar saoire agus a thosaigh ag caint le cara faoi dhuine dathúil ina aice leo, agus gur nocht an duine sin tar éis fiche nóiméad de phlámás gur cainteoir Gaeilge a bhí ann. Ní tharlódh a leithéid dá mbeadh an Fáinne Boilg nó an Fáinne Sróine á chaitheamh aige! 

“Is iomaí uair freisin a chuaigh mé féin abhaile le duine ó chlub oíche agus mé ag spalpadh Béarla leis agus gan a fhios ag ceachtar againn gur cainteoir Gaeilge an duine eile. Bheadh mé in ann a bheith ag Gaeilgeoireacht go maidin dá n-aithneodh sé an Fáinne Sine nuair a éiríonn rudaí níos paiseanta ar ball,” a dúirt an t-urlabhraí. 

Tá comórtas grianghraif fógartha ag an gConradh freisin agus iad ag lorg pictiúr ó lucht caite an Fháinne agus na dearaí nua á gcaitheamh acu in áiteanna éagsúla ar fud an domhain. Beidh duaiseanna speisialta ann don phictiúr is faide ó bhaile, don phictiúr is fearr, agus don phictiúr is greannmhaire. 

Is féidir an Fáinne Sine, an Fáinne Cluaise, an Fáinne Boilg, agus an Fáinne Sróine, chomh maith leis an bhFáinne traidisiúnta, a cheannach anseo. 

SCÉALTA EILE