An féidir le sráid bheith ‘feimineach’?


Tá bruachbhaile de chuid Stócólm ag athdhearadh a chuid sráideanna faoi láthair ionas go mbeidh siad níos ‘feiminí’.

Is mar chuid d’iarracht chun go mothódh mná ní ba shábháilte atá baile Husby, atá lonnaithe i dtuaisceart na cathrach, ag tabhairt faoin athdhearadh.

Dar le suirbhé a rinne an grúpa taighde Gallup in 2012 níor mhothaigh 35% de mhná na Sualainne sábháilte agus iad ag siúl taobh amuigh san oíche.

Bhí an céatadán seo i measc na bhfigiúirí is fearr sa staidéar – mar chomparáid, bhraith 42% de mhná na hÉireann amhlaidh.

Le dul i ngleic leis an fhadhb tá sé i gceist ag Svenska Bostäder, comhlacht tithíochta sa tSualainn, sráid-dreach Husby a athrú sa dóigh is go mbeidh sé níos fáiltiúla do gach saoránach sa dúiche, mná ach go háirithe.

“Is é cuspóir an athdheartha ná lár Husby a dhéanamh níos feiminí,” arsa Nurcan Gültekin, comhordaitheoir le Svenska Bostäder, “is é sin le rá go mbraithfidh fir agus mná araon níos sábháilte agus níos sásta ar na sráideanna.”

Ciallaíonn sé sin go gcuirfear níos mó soilse isteach i lár Husby, go háirithe thart ar an stáisiún T-Bana (córas meitreo Stócólm), agus go ndéanfar athfhorbairt ar chaifé taobh leis an stáisiún, áit ar dhúirt mná na háite gur bhraith siad faoi bhagairt san oíche.

Is plean fadtréimhseach é seo, a bhfuil obair ar siúl air ó 2009, agus leanann sé samplaí i gcathracha eile ar nós Vín na hOstaire ar cuid dá pleanáil bhaile é an ‘príomhshruthú inscne’ le tamall de bhlianta.

Is é atá i gceist le ‘príomhshruthú inscne’ ná go nglactar dearcthaí fear agus ban san áireamh agus polasaithe á ndréachtú agus go ndéantar measúnú ar an dóigh a rachaidh cinntí na comhairle, ó thaobh áiseanna poiblí de mar shampla, i bhfeidhm ar dhaoine ó inscní éagsúla.

Cé nach bhfuil ach céim bheag tógtha faoin tráth seo, deir Gültekin gur féidir le cur chuige Husby bheith ina thúsphointe le haghaidh pleanáil uirbeach fheimineach ar fud na Sualainne amach anseo.


Cad a deir sibh? An mothaíonn sibh sábháilte ar shráideanna na hÉireann? An bhfuil gá lena leithéid de chur chuige anseo freisin? Abair linn anseo thíos, ar Twitter nó ar Facebook.

SCÉALTA EILE