An Ghaeilge á húsáid i bhfeachtas oifigiúil ar son stádas Eorpach don Chatalóinis

“Ar smaoinigh tú riamh ar cé chomh hálainn is atá ár dteanga?”

Sin mar a thosaíonn físeán nua Gaeilge atá á scaipeadh ag Rialtas na Catalóine ina n-iarrann siad ar dhaoine a labhraíonn teangacha eile san Eoraip tacú lena bhfeachtas ar son stádas oifigiúil san Aontas Eorpach don Chatalóinis.

Tá borradh faoi na hiarrachtaí atá ar bun chun aitheantas oifigiúil a bhaint amach don Chatalóinis san Aontas Eorpach ón uair a d’éirigh le páirtithe polaitiúla Catalónacha an cheist a chur i lár an aonaigh sna cainteanna idir iad féin agus an Páirtí Sóisialach i Maidrid i dtaca le rialtas nua a bhunú sa Spáinn, cainteanna atá fós ar siúl.

Tá tacaíocht na gCatalónach de dhíth ar na Sóisialaigh le fanacht i gcumhacht agus, mar chuid den idirbheartaíocht, d’aontaigh rialtas na Spáinne stádas oifigiúil don Chatalóinis, don Bhascais agus don Ghailísis a iarraidh ar an Aontas Eorpach i mí Lúnasa.

Ó shin i leith tá Rialtas na Catalóine agus eagraíochtaí teanga sa tír ag obair chun tacaíocht a mhealladh ó Bhallstáit eile an Aontais, ar fúthu a bheidh sé cinneadh a dhéanamh i leith an stádais do na trí theanga.

Phléigh coiste de chuid na Comhairle Eorpaí an cheist mí ó shin agus déanfar é a phlé arís sa Bhruiséil amárach, Dé Máirt an 24 Deireadh Fómhair.

Agus í ag seoladh an fheachtais nua, dúirt Aire na Catalóine um Bearta Eachtracha, Meritxell Serret, nach dócha go dtabharfar dearbhú críochnúil ag cruinniú an lae amárach ach go bhfuil an próiseas ag dul chun tosaigh agus go bhfuil an rialtas dóchasach dá bharr.

“Ón Chatalóin tugann muid an feachtas seo duit ionas gur féidir leat do theanga féin a chur chun cinn,” sin cuid den teachtaireacht atá scríofa san fhíseán a seoladh Dé hAoine agus ina n-úsáidtear cur chuige uathúil chun bá don éagsúlacht teangacha, agus don Chatalóinis dá réir, a chothú i measc mhuintir uile na hEorpa.

“Má tá grá agat do theangacha eile freisin, cabhraigh linn teanga oifigiúil Eorpach a dhéanamh den Chatalóinis. Más é go bhfuil gach teanga eisceachtúil, ná bíodh aon eisceacht againn san Eoraip.”

Tá an físeán le fáil sa Chatalóinis agus sna 24 theanga oifigiúla den Aontas Eorpach, agus tá póstaeir sna teangacha éagsúla foilsithe chomh maith.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin fheachtas ar https://europaencatala.eu

SCÉALTA EILE