Bharat vs India – plé mór ar siúl faoi ainm na tíre

Tá díospóireacht mhór ar siúl san India faoi láthair i ndiaidh do rialtas na tíre an téarma ‘Bharat’ a scríobh ar chuireadh chun dinnéir a bheidh á reáchtáil mar chuid de chruinniú mullaigh an G20.

Is é ‘Bharat’ ainm na tíre i roinnt teangacha de chuid na hIndia, an Hiondúis san áireamh, agus is focal é a shíolraíonn ó ainm treibhe atá luaite sa Rig Veda, bailiúchán iomann Sanscraite a cumadh breis agus 3,000 bliain ó shin.

Tá an focal ‘Bharata’ sa leagan oifigiúil Sanscraite d’ainm na tíre agus roghnaíodh é mar ainm malartach ar an India nuair a glacadh an bunreacht náisiúnta in 1949.

Le tamall de bhlianta anuas tá borradh faoi fheachtas arb é is sprioc dó ‘Bharat’ a úsáid in ionad ‘India’ i ngnóthaí rialtais – tá cuid mhór daoine san India a bhreathnaíonn ar ‘India’ mar ainm coilíneach agus atá ag iarraidh ‘Bharat’ a chur i réim mar théarma a léiríonn tír chumhachtach neamhspleách a bhfuil fréamhacha saibhre ársa aici.

Is bunús Sanscraite atá leis an téarma ‘India’ chomh maith – tháinig sé chugainn tríd an nGréigis agus síolraíonn sé ón mbunainm ar abhainn mhór na hIondúise.

I measc na ngrúpaí is mó atá ar son úsáid ‘Bharat’ in ionad ‘India’ tá páirtí an rialtais, an BJP, ach tá an treocht cáinte ag páirtithe an fhreasúra a amharcann ar an gceist mar léiriú eile ar an gcineál náisiúnachais Hiondúch atá á chur chun cinn ag an bPríomh-Aire Narendra Modi.

Os a chionn sin bhunaigh an freasúra comhghuaillíocht nua dar teideal ‘INDIA’ (a sheasann do ‘Indian National Developmental Inclusive Alliance’) ar na mallaibh agus tá siad den tuairim go bhfuil an rialtas anois níos diongbháilte i leith úsáid ‘Bharat’ dá bharr.

Rinneadh iarracht i gcaitheamh na mblianta ainm na hIndia a athrú sa Chúirt Uachtarach ach níor mhian leis na breithiúna conspóid a tharraingt orthu féin agus dhiúltaigh siad aon chinneadh a dhéanamh ar an ábhar.

Agus an plé ag dul i ndéine, seans nach fada go mbeidh athrú ar an seasamh sin.

Beidh cruinniú mullaigh an G20 ar siúl i nDeilí an 9-10 Meán Fómhair.

SCÉALTA EILE