Cinsireacht ar Mhéimeanna


Tá an PP, an páirtí coimeádach atá i gcumhacht sa Spáinn faoi láthair, ag iarraidh bac a chur le méimeanna magúla ar an idirlíon.

Ach tá a fhreagairt féin ag an phobal ar an scéal.

Tá maidhm méimeanna scaipthe ar an idirlíon ó fógraíodh rún an rialtais.

Ina measc tá cinn a léiríonn an príomhaire, Mariano Rajoy, mar Ewok ó Star Wars (thuas) agus Edward Scissorhands.

Tá an haischlib #SinMemesNoHayDemocracia (gan mhéimeanna, ní hann don daonlacht) i réim fosta.

Is mian leis an PP dlí atá i bhfeidhm ó bhí 1982 ann, a chosnaíonn clú agus dínit an duine, a leasú le go mbeidh sé fóirsteanach do ré seo an ghréasáin dhomhanda.

Má éiríonn leo, d’fhéadfadh srian a bheith curtha le scaipeadh íomhánna dímheasúla, méimeanna grinn san áireamh.

Rinne an PP leasuithe conspóideacha anuraidh ar dhlíthe slándála a chuireann srian ar thionólacha de dhaoine agus ar chead cainte.

Tugann lucht a gcáinte “dlíthe an ghlas béil” orthu agus thóg grúpa iriseoirí cás dlí chun cúirt na hEorpa um chearta daonna mar gheall orthu.

Ní hé an pobal amháin a bhíonn ag dul do mhéimeanna greannmhara mar uirlis le pointe polaitíochta a dhéanamh.

Le linn díospóireachta i bparlaimint réigiúnach Mhaidrid, tógadh pictiúr de bhall den pháirtí shóisialach, Juan Jose Moreno Navarro, atá ina theachta parlaiminte, agus é ag dearadh méime ar a ríomhaire glúine.

Bhí Cristina Cifuentes ón PP á chur i láthair aige mar Dirty Harry, carachtar crua ó scannán ina bhfuil Clint Eastwood.

SCÉALTA EILE