Coláiste na Tríonóide le dífheistiú a dhéanamh ó Iosrael de bharr agóidí BDS

Tá sé aontaithe ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath dífheistiú a dhéanamh ó institiúidí de chuid Iosrael. Chruinnigh bainistíocht an Choláiste agus mic léinn Dé Luain i ndiaidh do Trinity Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campa a lonnú i gCearnóg na gComhaltaí ar an champas le cúig oíche anuas.

Pléadh na ceisteanna is mó a bhí ag mic léinn ag an chruinniú seo ionas go sásófar éilimh na n-agóideoirí agus go gcuirfear deireadh leis an chosc ar ghnáthsheirbhísí na hollscoile. Tá mic léinn ag iarraidh go ndéanfaidh an Coláiste dífheistiú iomlán ó Iosrael chomh maith le 10 gcomhlacht de chuid Iosrael agus, thairis sin, ráiteas poiblí a eisiúint a léiríonn dlúthpháirtíocht i gcoinne an chinedhíothaithe agus “cúiteamh” a sholáthar a thacódh le 100 mac léinn Palaistíneach.

D’fhógair Uachtarán Aontas na Mac Léinn, Coláiste na Tríonóide (TCDSU), László Molnárfi inniu, i measc mic léinn eile ón ghluaiseacht BDS agus an Postgraduate Workers’ Organisation (PWO), go bhfuil an Coláiste comhoibritheach agus sásta a bheith ag obair i dtreo na héilimh a shású.

Ghlac agóideoirí an champa le cinneadh an Choláiste trí dhul ar mhórshiúl chomh fada le hoifig an déin shóisearaigh le bratacha agus comharthaí agus iad ag scairteadh amach. D’fhógair siad nach bhfágfaidh siad an campa go bhfaightear ráiteas poiblí ón Choláiste féin.

Grianghraf: Pubaill i gCearnóg na gComhaltaí.

D’eisigh Coláiste na Tríonóide ráiteas um thráthnóna a cháin an foréigean a thit amach ar an 7 Deireadh Fómhair 2023 agus an t-ionsaí leanúnach atá á dhéanamh ag Iosrael ar mhuintir na Palaistíne ó shin, ar chuir siad síos air mar “uafásach” agus “díréireach”.

Anuas air sin, dúirt an Coláiste go leagfaidh siad táillí teagaisc agus táillí lóistín ar leataobh d’ochtar mac léinn as Gaza chun bheith ag staidéar ag Coláiste na Tríonóide agus tá sé geallta acu tuilleadh spásanna a sholáthar trína bheith ag comhoibriú le páirtithe leasmhara.

Tá meitheal oibre á bunú ag an ollscoil freisin. Beidh idir bhaill foirne agus mic léinn ar an mheitheal seo a dhéanfaidh iarracht “saoirse acadúil a chaomhnú” agus ag an am chéanna, ag obair i dtreo cén uair le hinfheistiú agus cén uair le dífheistiú ó stáit a sháraíonn cearta daonna a thuiscint. Beidh cathaoirleach seachtrach ag an mheitheal.

Dúirt an ollscoil nach gcuirfidh siad bac ar acadóirí aonaracha atá ag obair le hacadóirí nó le hinstitiúidí in Iosrael. Creideann siad go mbeidh baill foirne ann a bhainfidh leas as an teagmháil gan bhac, agus go mbeidh baill foirne ann nach mothóidh compordach le caidreamh ar bith le hIosrael. Beartaíodh cruinniú eile don lá amárach.

Tabharfaidh seo dóchas d’agóideoirí ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, a scríobh litir phoiblí chuig Uachtarán na hOllscoile, an tOllamh John O’Halloran, ag iarraidh air dífheistiú iomlán a dhéanamh ó Iosrael.

Tá an Dochtúir Maya Hind le léacht a thabhairt ag an ollscoil Dé hAoine an 10 Bealtaine ar a leabhar agus ar an dóigh a sáraíonn ollscoileanna de chuid Iosrael saoirse na bPalaistíneach. Tá agóideoirí ag súil go gcuirfidh an chaint seo tuilleadh brú ar Uachtarán na hOllscoile.

 

SCÉALTA EILE