Agóid mhór rothaíochta i mBaile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine

Beidh agóid mhór rothaíochta ar siúl an deireadh seachtaine seo i mBaile Átha Cliath agus pobal rothaíochta na cathrach ag éileamh ar an gComhairle Cathrach Raon Rothar na Life a fhorbairt a luaithe agus is féidir. 

Beidh an agóid ar siúl Dé Domhnaigh i gceartlár na cathrach, ar an mbealach atá molta don raon nua rothar. Is iad Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath atá ag eagrú na hagóide ag súil acu go dtiocfaidh na céadta rothaithe amach le tacú leis an éileamh. 

Moladh go dtógfaí an raon rothar chomh fada siar le 2011, bealach sábháilte rothaíochta a cheanglódh Stáisiún Heuston in iarthar na cathrach le hÍosta na Rinne i gceantar na ndugaí. Níor tógadh go fóill é mar gheall ar fhadhbanna pleanála, dearaidh agus gearáin ó úinéirí carrchlós sa chathair.

Tá Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath ag iarraidh go n-osclófaí an raon rothar ar bhonn triallach a luaithe agus is féidir le go bhféadfaí an t-éileamh a bheadh ar a leithéid a thomhais agus an tionchar a d’imreodh sé ar chúrsaí tráchta agus sábháilteachta sa chathair. 

Reáchtáladh próiseas comhairliúcháin an samhradh seo caite ach is é an dáta is luaithe atá á lua leis an togra ná 2024. Deir lucht an fheachtais go bhfuil an dáta sin ródhéanach ar fad. 

“Léireodh an triail seo ar bhruach na Life an t-éileamh mór ar bhealach sábháilte rothaíochta atá scartha amach ó charranna cois na habhann. Tá a leithéid de trialacha beaga déanta cheana féin ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath trína rannóg DCC Beta, agus is dóigh liom go bhféadfaí an rud céanna a dhéanamh ar bhealach níos mó le triail éifeachtach de Raon Rothar na Life a chruthú,” a dúirt cathaoirleach Fheachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath, Kevin Baker. 

Beidh an raon rothar faoi chaibidil ag an gcéad chruinniú eile de chuid na Comhairle Cathrach agus tá ráite ag roinnt oifigeach sa chomhairle go bhfuil siad sásta súil a chaitheamh ar an moladh. Tá lucht an fheachtais ag súil go mbeidh cuid de na comhairleoirí féin amuigh le maidin Dé Domhnaigh. 

Cuirfear tús leis an agóid ag Cearnóg na Canála Móire ag 11.00 Dé Domhnaigh. Rothóidh lucht na hagóide timpeall chéibheacha na Life agus críochnófar ag an gCearnóg arís.

Táthar ag iarraidh ar dhaoine a bhíonn ag rothaíocht go rialta sa chathair páirt a ghlacadh ann chomh maith le daoine nach mbíonn á dhéanamh ach ar mhaith leo amach anseo dá mbeadh tacaíocht níos mó ann do rothaithe na cathrach. 

SCÉALTA EILE